PREDSTAVLjENA MONOGRAFIJA O SRPSKOM VOJNOM ŠKOLSTVU

U Medija centru „Odbrana“ predstavljena je monografija „Srpsko vojno školstvo“, posvećena 160-oj godišnjici od osnivanja prve vojne škole u Kneževini Srbiji – Gvardijske škole. O knjizi su govorili načelnik Vojne akademije brigadni general Mladen Vuruna, istoričar dr Mile Bjelajac i Mirjana Zorić, profesor istorije na Vojnoj akademiji i jedan od autora monografije.
 
Promociji su prisustvovali državni sekretari Ministarstva odbrane, načelnici uprava Generalštaba Vojske Srbije, nastavnici i saradnici Vojne akademije i brojne ličnosti iz verskog, kulturnog i javnog života prestonice.

- U monografiji je, na oko 300 strana, predstavljen istorijat školovanja brojnih generacija oficira i podoficira srpske vojske, od njegovih začetaka u Gvardijskoj 1830. godine i Artilerijskoj školi 1850. godine, preko ratnih i međuratnih perioda između 1919. i 1941. godine i posleratnog obrazovanja vojnih lica u socijalističkoj Jugoslaviji, sve do devedesetih godina prošlog veka i savremenog doba, rekla je profesor Mirjana Zorić, koja je, zajedno sa majorom Slobodanom Đukićem, priredila knjigu objavljenu u izdanju Medija centra „Odbrana“.

Predstavljajući Vojnu akademiju kao veoma cenjenu akreditovanu vojnu visokoškolsku ustanovu, autori u nekoliko tematski zaokruženih poglavlja obrađuju niz zanimljivih tema. O jednoj od veoma interesantnih ličnosti, koje su, može se reći, zadužile generacije oficira školovanih u Vojnoj akademiji Kraljevine Srbije, govorio je dr Mile Bjelajac, podsećajući na generalštabnog oficira Novaka Brankovića i njegov uticaj na reformu srpskog vojnog školstva sa kraja 19. i početka 20. veka.

- Uticaj generalštabnog oficira Novaka Brankovića među višim oficirima može se porediti s onim koji je ostvarivao Dragutin Dimitrijević Apis među nižim. On je bio toliko uvažavan među svojim kolegama da se već pominjala i „Novakova škola“, kao jedinstveni oblik obrazovanja oficira među kojima su na posebnoj ceni bili samostalnost u odlučivanju, samoinicijativa i visok nivo stručnosti.

O monografiji, čijim se objavljivanjem, zapravo, završava gotovo jednogodišnje obeležavanje vrednog jubileja vojnog školstva govorio je i načelnik Vojne akademije brigadni general Mladen Vuruna koji je pažnju prisutnih usmerio na brojne veoma vredne fotografije, objavljene u knjizi.

- Neke od tih fotografija tek sada su ugledale svetlo dana. Njihovim objavljivanjem želeli smo da upoznamo javnost sa izrazito bogatim životom onih koji se opredeljuju za vojni poziv. Taj veoma zanimljiv i sveobuhvatan život započinje se na Vojnoj akademiji, za neke od budućih oficira još i ranije, na Vojnoj gimnaziji. Tu, u Vojnoj akademiji vojni poziv dobija svu punoću, sav sjaj. O tome svedoči više od 250 fotografija objavljenih u monografiji, na kojima se mogu videti generacije profesora i nastavnika sa svojim studentima, kadetima, naslednicima...

Reforma Vojske i njeno prilagođavanje savremenim okolnostima omogućili su stvaranje autonomnog, modernog, racionalnog i nadasve efikasnog sistema vojnog obrazovanja koji će, u decenijama pred nama, omogućiti da se promoviše jedan novi, interoperabilan, vrhunski stručan i profesionalni vojni kadar, sposoban da odgovori kako potrebama i zahtevima struke, tako i izazovima vremena i podneblja u kome živimo. Monografija „Srpsko vojno školstvo“ svedoči da je tako, zapravo, oduvek bilo. Oficirski kadar srpske vojske uvek je bio oslonac i zaštitnik nacionalne ideje, predvodnik u stvaranju modern e države i začetnik nezaustavljivih procesa evropeizacije u ovom delu Balkana, istakli su priređivači monografije.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs