OBILAZAK LABORATORIJA U DEKANATU VOJNE AKADEMIJE

Načelnik Vojne akademije brigadni general Mladen Vuruna sa članovima kolegijuma i načelnicima katedri obišao je laboratorije i kabinete dekanata Vojne akademije. Tom prilikom obišao je Katedru vojnoelektronskog inženjerstva, Katedru vojnomašinskog inženjerstva i Katedru za strane jezike. Najodgovornijim starešinama Vojne akademije prezentovane su nove laboratorije i nova sredstava koja će upotpuniti materijalnu bazu nastave, a koristiće se u procesu nastave na svim nivoima školovanja.

Prilikom posete Katedri za vojnoelektronsko inženjerstvo, načelnik katedre pukovnik Goran Dikić predstavio je katedru i prezentovao gostima dve osavremenjene laboratorije. Tokom ove godine završeno je preseljenje dela sredstava katedre koja su se koristila u nastavi u kasarni Žarkovo i na taj način formirane su Laboratorija za vazduhoplovnu navigaciju i Laboratorija za optoelektroniku.

Objedinjavanje laboratorija na lokaciji Vojne akademije omogućiće kvalitetniju realizaciju nastave i naučno istraživačkog rada, kao i racionalnije korišćenje nastavnih kapaciteta – rekao je pukovnik Dikić. Ovako opremljene laboratorije biće dostupne svim katedrama u cilju podizanja kvaliteta nastave i u skladu sa njihovim potrebama.

Predstavljajući katedru vojnomašinskog inženjerstva, načelnik katedre pukovnik Slobodan Ilić istakao je osnovne aktivnosti u katedri tokom 2010. godine. Posebno je naglasio da su tokom ove godine uložena sredstva za kupovinu nove opreme i formiranje nove laboratorije za mašinske sisteme i logističko inženjerstvo. Nakon uvodnog izlaganja prisutnima su prezentovani digitalni dvokanalni osciloskop i analizator izduvnih gasova, oprema za dijagnostiku motornih vozila. Demonstracija je izvedena na modelu rashodovanog vozila «OPEL ASKONA» koje su popravili i opremili nastavnici, saradnici i instruktori Katedre.

Katedra vojnomašinskog inženjerstva predstavila je i novu Laboratoriju za mašinske sisteme i logističko inženjerstvo, gde je prikazan rad opreme za ispitivanje mašinskih sistema: davači za kontaktno i beskontaktno merenje temperature, davači za merenje uslova okoline, oprema za postavljanje tenzometrijskih davača i računarska oprema koju sačinjavaju dve radne stanice za razvoj i edukaciju na CAD modelima mašinskih i drugih sistema.

Obezbeđenje prostornih uslova za smeštaj materijalne baze za nastavni i naučnoistraživački rad jedan je od ključnih preduslova za unapređenje kvaliteta nastavne i naučnoistraživačke delatnosti – istakao je major Slavko Muždeka.

Na kraju obilaska kapaciteta Dekanata, načelnik Vojne akademije i saradnici obišli su Katedru za strane jezike, gde je načelnik Katedre pukovnik Dragić Marić prikazao gostima nove prostorne kapacitete u koje su smešteni kabineti za učenje grčkog, nemačkog, engleskog i francuskog jezika. Na ovaj način proširen je radni prostor za učenje i usavršavanje stranih jezika što će se višestruko vratiti Vojnoj akademiji kroz kvalitetniju nastavu kadeta i starešina.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs