Školovanje devojaka

Od školske 2007/2008. godine Vojna akademija je započela sa školovanjem devojaka za poziv oficira. U Vojnoj akademiji školuju se devojke u sve četiri godine u okviru sledećih studijskih programa:

  • menadžment u odbrani
  • vojno vazduhoplovstvo
  • protivvazduhoplovna odbrana                                                                
  • vojnoelektronsko inženjerstvo
  • vojnomašinsko inženjerstvo                                                 
  • vojnohemijsko inženjerstvo
  • ABH odbrana
  • javne finansije
  • vojnogeodetsko inženjerstvo  
  • logistika odbrane

Devojke se školuju po istom nastavnom planu i programu kao muškarci i imaju mogućnost da, tokom školovanja na Vojnoj akademiji, steknu sertifikat o poznavanju stranih jezika – STANAG i o radu na računaru – ECDL.

   

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs