latinica | english
Препоручујемо
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Командно-штабно усавршавање и Основни командно-штабни курс

Командно-штабно усавршавање и Основни командно-штабни курс

Командно-штабно усавршавање
Начелник
пуковник Мишо Планојевић
телефон: 011/2063-946
 
Командно-штабно усавршавање је други ниво каријерног усавршавања официра, који се реализује према типу каријере.
 
Обавља послове који се односе на планирање, организацију и релизацију садржаја Програма командно-штабног усавршавања официра из састава Министарства одбране, Генералштаба Војске Србије и оружаних снага страних земаља.


Циљ усавршавања

Циљ командно-штабног усавршавања је оспособљавање официра за командовање тактичким јединицама свог рода - службе батаљонског нивоа, обављање штабних дужности у командама бригадног нивоа и других дужности у вишим командама Војске Србије и организационим јединицама Министарства одбране, у оквиру мисија и задатака који проистичу из доктринарних и нормативних докумената у области одбране Републике Србије.

Задаци усавршавања:
 • Упознавање официра са:
  • савременим системима колективне безбедности и специфичностима војних и доктрина операција, организацијом и употребом тактичких и оперативних састава (јединица) оружаних снага страних земаља и војних савеза и
  • достигнутим степеном и правцима развоја и модернизације вида, рода и службе.
 • Проширивање теоријских сазнања о:
  • актуелним и потенцијалним ризицима угрожавања мира у свету;
  • могућим изазовима, ризицима и претњама безбедности земље;
  • садржајима доктринарних и нормативних докумената у области одбране Републике Србије;
  • мисијама и задацима Војске;
  • теорији тактике и теоријским основама оператике, војне стратегије и менаџмента логистичке подршке и
  • теоријским основама научних и стручних области у оквиру типа каријере.
 • Оспособљавање официра за:
  • решавање тактичких проблема, самостално и у тиму;
  • командовање тактичким јединицама свог рода - службе батаљонског нивоа, уз стваралачку примену доктрина и правила ангажовања;
  • учешће у раду команди тактичког и оперативног нивоа у припреми, организовању и извођењу мисија и задатака Војске;
  • доношење одлука приликом пројектовања и извођења операција;
  • примену стандарда и процедура који би омогућили интероперабилност, у складу са пројектованим приступањем савременим безбедносним интеграцијама;
  • организовање цивилно-војне сарадње на тактичком нивоу ради успешног извршавања мисија и задатака Војске Србије;
  • оцењивање и извештавање о стању оперативних и функционалних способности тактичких јединица (састава);
  • управљање системом обуке, контроле и оцењивања оспособљености и
  • решавање проблема из делокруга послова у оквиру типа каријере.
 • Одржавање и даљи развој психофизичких способности официра потребних за успешно обављање дужности за које се усавршавају.

Услови за пријем на усавршавање

 
Услове за избор и упис на програм усавршавања (критеријуме) дефинише носилац планирања. Кандидати за пријем на Командно-штабно усавршавање су официри Војске и Министарства одбране који испуњавају услове дефинисане критеријумима.
 
Припадници страних оружаних снага примају се на усавршавање у складу са прописима који дефинишу школовање и усавршавање страних држављана у установама и јединицама Министарства одбране и Војске и постигнутим споразумима.


Структура Програма усавршавања

Редни бројОбразовна подручјаПредметиСвега часова за подручје
1.Војностручно образовање1. Методологија наука одбране
2. Војна стратегија
3. Безбедносни менаџмент
4. Основе оператике
5. Менаџмент логистичком подршком
6. Обавештајна и безбедносна
    делатност
7. Тактика родова и служби
8. Војни менаџмент 2
634
2.
Стручно-специјалистичко образовање9. Тактика (Операције јединица
    тактичког нивоа)
10. Оператика (Операције снага)
11. Одбрана стручног рада

541
У к у п н о1175

 

Основни командно-штабни курс

Основни командно-штабни курс је каријерно усавршавања официра првог нивоа.

Обавља послове који се односе на планирање, организацију и релизацију садржаја Програма основног командно-штабног курса официра из састава Министарства одбране и Генералштаба Војске Србије.

 

Циљ усавршавања

Циљ основног командно-штабног курса је развој лидерских способности и оспособљавање официра за успешно обављање дужности командира јединице ранга чете (батерије, групе бродова и авијацијског или хеликоптерског одељења), заменика команданта батаљона и штабних дужности у командама ранга батаљона (дивизиона, ескадриле и речног одреда).


Задаци усавршавања:


•    Упознавање полазника са:
    - достигнутим степеном и правцима развоја и модернизације система одбране Републике Србије у целини,  посебно са развојем видова, родова - служби Војске Србије,
    - oсновним активностима и поступцима командира чете у реализацији мисија и задатака Војске Србије, са тежиштем на припремању и извођењу борбених дејстава,
    - садржајима доктринарних и нормативних докумената у области одбране Републике Србије и
  - борбеним системима, оружјем, материјалним техничким средствима и опремом којом су опремљене јединице вида и рода - службе.
•   Обнављање и проширивање теоријских знања о:
   - мисијама и задацима Војске Србије,
   - специфичностима командовања и руковођења јединицама свог рода - службе у оквиру мисија и задатака Војске Србије и
    логистичкој подршци основних тактичких јединица.
•   Оспособљавање полазника за:
   - командовање четом свог рода - службе у реализацији додељених задатака у оквиру мисија Војске Србије,
    - рад у команди ранга батаљона и у улози командира ранга чете на планирању, припреми и организовању извођења борбених дејстава,
    - основнe поступке рада командира чете на планирању, организовању и извршењу мобилизације,
  - извођење контроле и оцењивање оспособљености чете и извештавање о стању оперативних и функционалних способности,  
    - руковање и одржавање борбене технике, материјалних средстава и опреме чете,
    - управљање системом обуке, планирање, организовање и извођење обуке у јединици ранга чете у миру и рату и
    - рад на правилном вођењу наставне и техничке документације и коришћењу материјалне базе обуке.
•    Одржавање и развој физичких способности официра потребних за успешно обављање дужности за које се усавршавају.

Услови за пријем на програм усавршавањa
 
    - завршене основне академске студије на Војној академији или основне академске студије на неком од факултета у Републици Србији у трајању од четири године и
    - обављање дужности на адекватном формацијском месту (о чему доноси одлуку ГШ ВС) најмање три године.
 
 
Структура Програма усавршавања
 
 

Редни број

Наставна подрчја

Предмети

Укупно часова за предмет

Свега часова за подручје

1.

Војностручно образовање

Командовање и руковођење

75

106

(29,45%)

Општа тактика

13

Логистика

30

2.

Стручно-специјалистичка обука по модулима

Стручно-специјалистички предмети по модулима

224

224

(62,22%)

3.

Физичко васпитање

Физичка обука

30

30

(8,33%)

У К У П Н О

360

360

(100%)

 
 
HorSeparator
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна