ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Odnosi s javnošću / Aktuelnosti / Arhiva aktuelnosti / Aktuelnosti 2011 / DODELA NAGRADA ZA NAJBOLjI NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKAT

DODELA NAGRADA ZA NAJBOLjI NAUČNOISTRAŽIVAČKI PROJEKAT

U Domu Vojske Srbije danas su dodeljene godišnje nagrade za najbolji naučnoistraživački projekat, doktorsku disertaciju i magistarski rad.

Svečanosti su prisustvovali potpredsednik Vlade i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić, ministar odbrane Dragan Šutanovac sa državnim sekretarima, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general-po
tpukovnik Miloje Miletić, najodgovornije starešine VS, predstavnici Beogradskog univerziteta i brojni naučni radnici.

Nagradu za najbolji naučnoistraživački projekat dobio je pukovnik akademik profesor dr Miodrag Čolić koji je rukovodio naučnim projektom „Klinički, patofiziološki i molekularni aspekti povreda i bolesti“. Za najbolju doktorsku disertaciju proglašen je rad „Fazi kontrolor za bidirekcionalno garažiranje mobilnog robota sa diferencijalnim pogonom i neholonomnim ograničenjima“ majora dr Srđana Mitrovića sa Vojne akademije.

Među magistarskim radovima izdvojio se „4-aril-4okso-N-fenil-2-aminilbutiramidi-sinteza, antiholinesterazna aktivnost i 3D-QSAR“, autora mr Maje Vitorović-Todorović, višeg istraživača iz Vojnotehničkog instituta. Članak „Reforma visokog vojnog obrazovanja Republike Srbije – misije Vojske Srbije i bolonjski proces“ autora pukovnika prof. dr Jana Marčeka i pukovnika prof. dr Raduna Jeremića dobio je nagradu časopisa Vojno delo.

Nagrađe
ne radove predstavio je predsednik Komisije za dodelu nagrada načelnik Uprave za strategijsko planiranje general-major prof dr Božidar Forca, dok je nagradu časopisa Vojno delo obrazložio načelnik Uprave za planiranje i razvoj Generalštaba brigadni general prof. dr Mitar Kovač.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije Božidar Đelić rekao je da se naša država, uprkos uticaju svetske ekonomske krize, uspešno oporavlja, kako na planu vojne, tako i civilne tehnologije i naglasio da će Srbija biti i bezbedna i naučno napredna zemlja.

Ministar nauke i tehnološkog razvoja kazao je da između vojne industrije i nauke i tehnologije postoji čvrsta veza. On je izrazio ponos radom Vojne akademije i rezultatima namenske industrije, koja je u minule tri godine povećala izvoz sa 80 na 250 miliona evra. Đelić je podsetio da su prošle godine VTI i Vojna akademija akreditovani za naučno-istraživačku ustanovu, čime su dobile mogućnost da budu integralni deo nauke i tehnologije naše zemlje. On je podsetio da se VTI u jakoj konkurenciji izborio da rukovodi sa dva projekta, a da su čak 73 istraživača našla potražnju na naučno-tehnološkom tržištu naše zemlje. S druge strane, 26 istraživača sa Vojne akademije, kako je najavio, učestvovaće u pet naučnih projekata, što znači da će ukupno sto naučnika iz sistema odbrane biti angažovano u ovom ciklusu.

Ministar odbrane Dragan Šutanovac uručio je zahvalnice za najbolji doktorat i magistarski rad u sistemu odbrane za 2010. godinu.

Ministar Šutanovac jer tom prilikom rekao da je dodelom godišnjih nagrada za najbolje naučne radove, Ministarstvo odbrane stvorilo tradiciju, koja u vremenu u kom živimo, doživljava kulminaciju. On je prethodnu godinu ocenio kao uspešnu, ali je dodao da je to tek početak. Šutanovac je rekao da će 2010. godina ostati upamćena kao reformska i u domenu naučnoistraživačkog rada.


Ministar je podsetio na akreditaciju Vojne akademije, Vojnomedicinske akademije i Vojnotehničkog instituta, što su, kako je ocenio pretpostavke za stvaranje Vojnog univerziteta. On je izvukao paralelu između jake države, snažne privrede i vojske, a kao suštinu snage vojske označio je ljudske resurse koji moraju imati naučni kapacitet.

Ministar Šutanovac podsetio je na rezultate izvoza namenske industrije koji nije, kako je podvukao, samo pitanje trgovine i proizvodnje, nego razvoja. Kvalitetan tim je, prema njegovim rečima, u sistemu razvoja treba da napravi proizvod koji će pronaći tržište. Timovi VTI, ocenio je ministar, znaju šta rade. On je izrazio uverenje da će projekti i proizvodi kojima se ti timovi bave pronaći kupce i izvan granica države.

Šutanovac je rekao da je protekle godine u sistemu odbrane titulu doktora nauka dobilo 16 lica, da je magistriralo njih 48, a da je zvanje specijaliste steklo 51. On je naglasio da Ministarstvo tim brojkama može biti ponosno, ali da one mogu biti i veće. Ministar je izrazio uverenje da naučni potencijali MO koji će se razvijati u saradnji sa Ministarstvom za nauku neće biti na usluzi samo sistemu odbrane nego celoj zemlji.

U kategoriji najbolji naučnoistraživački projekat dodeljena je nagrada za projekat „Klinički, patofiziološki i molekularni aspekti povreda i bolesti“. Rukovodilac projekta je pukovnik akademik prof. dr Miodrag Čolić, doskorašnji načelnik Instituta za medicinska istraživanja VMA, a od 2009. zastupa dekana Visoke škole VMA. U okviru nagrađenog projekta prošle godine objavljeno je ukupno 43 rada, od toga 20 u celosti u međunarodnim časopisima visokog ranga. Najznačajnija istraživanja u okviru projekta su iz oblasti uspostavljanja novih protokola za dobijanje imunostimulatornih dendritskih ćelija kao potencijalnih tumorskih vakcina, koje mogu imati budući klinički značaj u terapiji malignih tumora.

Projekat je multidisciplinarnog karaktera i u njegovu realizaciju uključen je veliki broj istraživača i nastavnika sa VMA i iz civilnih institucija u zemlji sa kojima VMA sarađuje, a bave se fundamentalnim kliničkim istraživanjima.

Za najbolju doktorsku disertaciju proglašena je rad „Fazi kontrolor za bidirekcionalno garažiranje mobilnog robota sa diferencijalnim pogonom i neholonomnim ograničenjima“ autora majora dr Srđana Mitrovića. Originalni naučni doprinos ove teze je definisanje novog koncepta navigacije mobilnih robota sa diferencijalnim pogonom i neholonomnim ograničenjima, prvenstveno kao nove metode garažiranja mobilnih robota, čija je direktna primena analizirana na dva tipa vozila. Istraživanja vezana za mobilne robote relativo su nova i njihova primena je oblast koja se intenzivno istražuje, a prednost mobilnih robota je što smanjuju ili uklanjaju rizike po ljudsku posadu u visokorizičnim zadacima. Rizike preuzima tehnika.

Magistarski rad koji je proglašen za najbolji je „4-aril-4okso-N-fenil-2-aminilbutiramidi-sinteza, antiholinesterazna aktivnost i 3D-QSAR“, autora mr Maje Vitorović-Todorović, višeg istraživača iz Vojnotehničkog instituta. U radu je opisan racionalni dizajn i sinteza kongenerne serije od 26 novih, do sada ne sintetisovanih, jedinjenja 4-aril-4okso-N-fenil-2-aminilbutiramida. Na kvalitet rada ukazuje činjenica da je objavljen u vodećem svetskom časopisu „Bioorganic and Medical Chemistry“.

Odlukom ministra odbrane od 2008. godine ustanovljena je i Godišnja nagrada „Vojno delo“ za najbolji članak objavljen u naučnotehničkom časopisu „Vojno delo“. Tokom prošle godine konkurisalo je 39 tekstova, a odlukom komisije za dodelu nagrade za najbolji je proglašen članak „Reforma visokog vojnog obrazovanja Republike Srbije – misije Vojske Srbije i bolonjski proces“ autora pukovnika prof. dr Jana Marčeka i pukovnika prof. dr Raduna Jeremića. U radu je analiziran uticaj noramtivno-doktrinarnih i obrazovnih determinanti na reformu sistema visokog vojnog obrazovanja, prikazan je usvojen model i izložene su faze kroz koje će se reforme sistema realizovati.
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna