Kadetska brigada

 

Kadetska brigada je unutrašnja jedinica u sastavu Vojne akademije. Zadatak Kadetske brigade je da organizuje život i rad kadeta i slušalaca za rezervne oficire, obezbedi smeštaj, red, unutrašnju službu, odnosno stvara uslove za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa.

Cilj školovanja kadeta je obrazovanje i osposobljavanje kadeta za početne oficirske dužnosti u svom rodu, odnosno službi.

U sastavu Kadetske brigade se nalaze kadeti Vojne akademije, kadeti Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije i slušaoci za rezervne oficire.

Kadetsku brigadu čine: komanda, šest klasa kadeta, internat kadetkinja i klasa slušalaca za rezervne oficire.

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs