ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Generalštabno usavršavanje

Generalštabno usavršavanje

Načelnik
Generalštabnog usavršavanja

pukovnik
Milić Milićević

Adresa:
Neznanog junaka broj 38 Beograd
Kontakt: 011/2063-880
E-mail: sno@va.mod.gov.rs 

 
Generalštabno usavršavanje je organizacijska celina u okviru Škole nacionalne odbrane u Vojnoj akademiji i ujedno treći nivo usavršavanja nakon završenih osnovnih studija oficira iz Ministarstva odbrane Republike Srbije i Vojske Srbije, kao i oficira iz OS stranih zemalja. Ovaj oblik usavršavanja traje 9 meseci i realizuje se u periodu od oktobra u tekućoj godini do juna u narednoj godini.

 CILj USAVRŠAVANjA:

Cilj generalštabnog usavršavanja je razvoj liderskih sposobnosti oficira za strategijsko razmišljanje i efikasno komandovanje i rukovođenje u širokom spektru nacionalnih i međunarodnih bezbednosnih izazova.

ZADACI GENERALŠTABNOG USAVRŠAVANjA SU:

Upoznavanje polaznika GŠU sa –

 • savremenim sistemima kolektivne bezbednosti i integracijama u ostvarivanju bezbednosti;
 • specifičnostima strategija i vojnih doktrina, organizacijom i upotrebom strategijskih i operativnih jedinica stranih oružanih snaga;
 • dostignutim stepenom i pravcima razvoja i modernizacije sistema odbrane Republike Srbije i
 • tendencijom razvoja vojnih nauka i uticajem naučnog i tehničko-tehnološkog progresa na vojnu organizaciju u obavljanju misija i zadataka Vojske.

Proširivanje teorijskih saznanja polaznika GŠU o –

 • aktuelnim i potencijalnim rizicima, izazovima i pretnjama bezbednosti u okruženju i zemlji i
 • sadržajima doktrinarnih i normativnih dokumenata u oblasti bezbednosti i odbrane Republike Srbije.

Osposobljavanje polaznika GŠU za –

 • rešavanje strategijskih i operativnih problema, samostalno i u timu, uz kreativan i inicijativan pristup;
 • komandovanje i rukovođenje jedinicama Vojske ranga brigade i višim i organizacijskim jedinicama u GŠ Vojske, vojnim ustanovama i  organizacionim celinama MO;
 • donošenje odluka u procesu planiranja, pripreme i izvođenja operacija;
 • primenu usvojenih administrativnih, operativnih i materijalnih standarda koji obezbeđuju interopera­bil­nost u savremenim bezbednosnim integracijama, i
 • ocenjivanje i izveštavanje o stanju operativnih i funkcionalnih sposobnosti OJ MO i GŠ VS i jedinica Vojske taktičkog i operativnog nivoa. 

Održavanje i razvoj psihofizičkih sposobnosti oficira potrebnih za uspešno obavljanje dužnosti za koje se usavršavaju.

USLOVI ZA UPIS NA PROGRAM USAVRŠAVANjA:

Uslove za izbor i upis na program usavršavanja (kriterijume) definiše nosilac planiranja. Kandidati za prijem na generalštabno usavršavanje su oficiri Vojske i MO koji ispunjavaju uslove definisane kriterijumima.

Pripadnici stranih oružanih snaga primaju se na usavršavanje u skladu sa Pravilnikom o školovanju stranaca u MO i VS i postignutim sporazumima.

PODRUČJA USAVRŠAVANjA:

·        Vojna strategija (160 časova),

·        Komandovanje i rukovođenje (118 časova),

·        Operatika (545 časova) i

·        Izborne oblasti (60 časova):

Strategijsko projektovanje i planiranje u odbrani,

-        Teorijski i praktični aspekti operacija, modelovanje i rešavanje operativnih problema,

-        Logistika odbrane,

-        Napredni  menadžment i strategijska analiza.

 

 

HorSeparator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna