OBJAVLjENA RANG LISTA KANDIDATA PRIMLjENIH U VOJNU AKADEMIJU

U vremenu od 07. do 10. maja 2011. godine realizovan je prijemni ispit za upis na školovanje u Vojnoj akademiji. Na konkurs se prijavilo 1325 kandidata. Prijavljeni kandidati su polagali testove iz matematike i pristupili fizičkoj proveri.
 
Pregled ostvarenih rezultata:
Nakon završenog drugog dela selekcije (sistematski pregled i psihološko testiranje), komisija je 08. juna 2011. godine, na osnovu raspisanog konkursa, izvršila prijem kandidata na školovanje u Vojnu akademiju za školsku 2011/12. godinu.
 
Rang lista primljenih kandidata:
 


VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs