Dejan Mančić

U sećanje na umetnika,  vizionara,  heroja odbrane...

 Fond "Dejan Mančić" svoje korene duguje lično pesniku vizionaru, koji je četiri godine pre tragičnog, ali herojskog okončanja života, u svojoj objavljenoj pesmi "Moć reči" nagovestio: "...ako čovek nekog ne spomene, nikad nije ni postojao"; majci je jednom rekao: "Kada zauvek odem majko, voleo bih da me se ljudi sećaju".

Ispunjavajući Dejanovu želju, i radi očuvanja uspomene na Dejana, njegovu umetničko stvaralaštvo, humanost, hrabrost, rodoljublje, ili sažeto rečeno u uspomenu na njegovu plemenitost, porodica Mančić i grad Niš su 2000. godine osnovali Fond "Dejan Mančić". Ministarstvo kulture je svojim rešenjem od 5. juna 2000. godine potvrdilo zahtev porodice i tako je fond otpočeo svoju humanu misiju. Osnovni ciljevi fonda su da otkriva i pomaže mlade stvaraoce u oblasti poezije, slikarstva, umetničke fotografije i drugih vidova stvaralaštva u kojima je zavidnog uspeha imao i sam Dejan.

Tako, već tradicionalno od svog osnivanja 21. juna 2000., Fond raspisuje konkurs za prvu zbirku pesama mladih autora. Konkurs se raspisuje 4. aprila, na dan Dejanovog stradanja, radovi se prikupljaju do 10. maja, žiri objavljuje pobednika 21. juna , na dan Dejanovog rođendana, a knjiga se objavljuje i promoviše 30. septembra na dan ARJ PVO. Fond, takođe, svake godine dodeljuje nagradu najmlađem autoru na međunarodnoj izložbi umetničke fotografije u Nišu, koja se odvija pod pokroviteljstvom grada Niša, pored toga Fond pomaže i samostalne izložbe mladih članova Foto kluba FON, apredviđene su i aktivnosti u cilju podsticanja mladih slikara. Fond "Dejan Mančić" je jedan od pokrovitelja takmičenja u besedništvu Pravnog fakulteta u Nišu, dodeljuje i posebnu nagradu najmlađem učesniku međunarodnog takmičenja u besedništvu.

 

O Dejanu 

Dejan Mančić rođen je u Nišu 21. juna 1975. godine. U nišu je završio osnovnu školu i srednju Ekonomsku školu. Bio je student prava. Studije mu nisu bile izgovor da odloži odsluženje duga otadžbini, pa se tako već 1996. godine našao na redovnom odsluženju vojnog roka. Ratne 1999. godine se dobrovoljno odazvao pozivu otadžbine i ponovo stao u redove vojske, tačnije 230. spp PVO. Na žalost pao je u borbi 4. aprila 1999. godine, prilikom bombardovanja njegove baterije na položaju Grebnik kod Peći. Poginuo je od dejstva zabranjenih kasetnih bombi. Za svoj herojsku žrtvu otadžbina mu se simbolično odužila tako što je posthumno odlikovan Ordenom za zasluge u odbrani otadžbine prvog stepena.

Dejan je bio talentovan pesnik, slikar, bavio se umetničkom fotografijom, novinarstvom, glumom, sportom, a biće zapamćen i kao heroj odbrane zemlje koji je za nju položio ono najvrednije što ima čovek-svoj život, i ono najvrednije što ima mladi umetnik-svoje životno stvaralaštvo.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs