Susreti klasa

Poštovani,

Vojna akademija želi da omogući Vama, svojim nekadašnjim polaznicima, da pravovremeno dođete do informacija koje se tiču organizovanja susreta klasa.

Ukoliko želite da organizujete susret klase na Vojnoj akademiji, neophodno je da nam se organizacioni odbor za obeležavanje godišnjice klase obrati  putem e-mail-a office@va.mod.gov.rs  ili poštom na adresu: Vojna akademija, Pavla Jurišića-Šturma 33, 11000 Beograd, najmanje mesec dana pre planiranog održavanja skupa.

Zbog realnog postojanja navedenih poteškoća, kao i zbog želje da se organizovanje ovakvih manifestacija vrši pod svojevrsnim okriljem ustanove koja je iznedrila te ljude, pozivamo vas da nas blagovremeno obavestite o svim svojim zahtevima u vezi sa organizacojom susreta pripadnika vaše klase.

Sve što Vas interesuje u vezi sa organizacijom susreta, objavljivanjem informacija na sajtu i drugim pitanjima u vezi sa tim, možete saznati kontaktirajući nas na: tel: +381 (11) 3603-247 i +381 (11) 3603-331 i na e-mail: office@va.mod.gov.rs 

Očekujemo Vas!

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs