Односи с медијима

Јавност рада Војне академије уређена је Смерницама за стратегију комуникације МО и ВС, Упутством о обавештавању јавности о раду МО и активностима ВС, Статутом Универзитета одбране у Београду, Статутом Академије и Приручником за односе са јавношћу у МО и ВС.

Све захтеве медија за израду прилога о Војној академији, новинарска питања>>>, као и потребу за видео снимањем на простору Војне академије достављати на одобрење Тиму за комуницирање са представницима медија Управе за односе са јавношћу МО, путем факса број 011/3203-466 или електронском поштом на и-мејл info@mod.gov.rs.

Сви предстaвници медија за време боравка на Војној академији морају да имају идентификациону картицу "PRESS" коју добијају од  надлежног лица за односе са јавношћу Војне академије приликом акредитације.

Прилаз Војној академији омогућен је лицима са посебним потребама.

Адреса Војне академије је улица Генерала Павла Јуришића Штурма 33, Београд.

Важни линкови

ВЕСТИ

АРХИВА ВЕСТИ

ПОДАЦИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs