ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Odnosi s javnošću / Aktuelnosti / Arhiva aktuelnosti / Aktuelnosti 2011 / KONKURS ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM "LOGISTIKA ODBRANE"

KONKURS ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM "LOGISTIKA ODBRANE"

VOJNA AKADEMIJA

r a s p i s u j e

K O N K U R S

za prijem studenata na osnovne akademske studije u drugom upisnom roku

U školskoj 2011/2012. godini Vojna akademija će u drugom

upisnom roku upisati studente na studijski program:

Logistika odbrane (moduli: Finansije i Snabdevanje).

Ukupno se upisuje 11 studenata.

USLOVI KONKURSA:

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati

lice koje ima završeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem

trajanju. Kandidat koji konkuriše za upis u prvu godinu

studija polaže prijemni ispit iz matematike. Prijemni ispit

obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj

školi u četvorogodišnjem trajanju.

Redosled kandidata za upis utvrđuje se na osnovu opšteg

uspeha postignutog usrednjoj školi i rezultata postignutih na

prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir

prosečnih ocena iz svih razreda pomnožen sa 2 (dva). Po ovom

osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova.

Na prijemnom ispitu iz matematike kandidat može da osvoji 60

bodova što znači da kandidat može da ima ukupno 100

bodova.Rang lista se sačinjava prema ukupnom broju bodova

svakog kandidata po utvrđenim merilima.

Ako se kandidat koji je ostvario pravo na upis po konkursu ne

upiše u predviđenom roku, akademija će umesto njega upisati

sledećeg kandidata prema redosledu na konačnoj rang listi.

MESTO PRIJAVLjIVANjA KANDIDATA I KONTAKT

ADRESA:

- Vojna akademija, Beograd, Pavla Jurišića Šturma

33, tel: 011/3603-112, 3603-194.

Prijavljivanje kandidata obaviće se dana 01. i 02. 09. 2011.

godine u Vojnoj akademiji.

Prijemni ispit biće organizovan dana 05. 09. 2011. godine

od 10.00 časova u Vojnoj akademiji.

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 1.000 dinara

i uplaćuje se na tekući račun Vojne akademije

840-19540845-28, poziv na broj 122742312834212-213/1.

NAČIN KONKURISANjA:

Obrazac prijave dobija se u Vojnoj akademiji prilikom

prijavljivanja.

Kandidat prilikom prijave na konkurs podnosi sledeća

dokumenta:

- svedočanstva o završenom srednjoškolskom obrazovanju

- diplomu o završenoj srednjoj školi

- izvod iz matične knjige rođenih

- dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Mogu se podneti fotokopije dokumenata traženih po konkursu,

uz davanje na uvid njihovog originala.

Prilikom dolaska na prijemni ispit u Vojnu akademiju,

kandidat mora sa sobom obavezno da ima dokumenat za ličnu

identifikaciju (lična karta).

Kandidati koji su ostvarilo pravo na upis na studije javljaju se

na Vojnu akademiju radi upisa 12.09.2011. godine i dužni su sa

sobom da ponesu:

- 2 fotografije i

- dokaz o uplati prve rate naknade za školarinu.

Ostala obaveštenja u vezi sa konkursom mogu se dobiti u

Odseku za pitanja kadeta i slušalaca Vojne akademije, na

telefone: 011/3603-194 i 011/3603-112, ili preko elektronske

pošte: upis@va.mod.gov.rs i stud.sluzba@va.mod.gov.rs.

Osoba za kontakt: načelnik Odseka za pitanja kadeta i

slušalaca, potpukovnik Uroš Domazet

(uros.domazet@va.mod.gov.rs).

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna