ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Visoke studije bezbednosti i odbrane

Visoke studije bezbednosti i odbrane

načelnik
Visokih studija bezbednosti i odbrane

pukovnik
Goran Župac

Adresa:

generala Pavla Jurišića Šturma 33 Beograd
Kontakt: 011/3603-084
E-mail: vsbo@va.mod.gov.rs 
 
 
Visoke studije bezbednosti i odbrane predstavljaju organizacijsku celinu u Školi nacionalne odbrane u kojoj se jednom godišnje realizuje najviši nivo usavršavanja oficira i državnih službenika Ministarstva odbrane. Polaznici Visokih studija bezbednosti i odbrane su visoki funkcioneri drugih ministarstava i agencija Vlade Republike Srbije, Narodne skupštine Republike Srbije i drugih država iz regiona. Usavršavanje traje 21 nedelju. U prethodnom periodu realizovano je usavršavanje četiri klase polaznika Visokih studija bezbednosti i odbrane.
Cilj usavršavanja
 
Osnovni cilj Visokih studija bezbednosti i odbrane je obrazovanje i priprema polaznika iz Republike Srbije i zemalja regiona za preuzimanje visokih dužnosti u sistemu nacionalne bezbednosti. Težište je ispoljeno na osposobljavanju polaznika za: a) multidisciplinarno analiziranje savremenog bezbednosnog okruženja, b) procenjivanje dugoročnih političko bezbednosnih trendova, v) razvoj elemenata politike nacionalne bezbednosti i g) saradnju sa drugim sistemima nacionalne bezbednosti na regionalnom i globalnom nivou.
 
Program usavršavanja
 
Program usavršavanja obuhvata realizaciju tematskih sadržaja grupisanih u tri nastavna područja:
•    Prvo nastavno područje – Strategijsko okruženje
o    Tema 1 – Demokratija i javna uprava na početku 21. veka
o    Tema 2 – Civili i sistem bezbednosti
o    Tema 3 – Međunarodni odnosi
o    Tema 4 – Globalizacija
o    Tema 5 – Geopolitika i geoekonomija
•    Drugo nastavno područje – Bezbednost i odbrana
o    Tema 6 – Savremene teorije bezbednosti
o    Tema 7 – Društveni sukobi i njihovo rešavanje
o    Tema 8 – Bezbednosni izazovi, rizici i pretnje u 21. veku
o    Tema 9 – Stari i novi ratovi
o    Tema 10 – Spoljna i bezbednosna politika velikih sila
o    Tema 11 – Međunarodne organizacije i bezbednost
o    Tema 12 – Operacije (vojne, civilne, civilno-vojne) međunarodnih organizacija
•    Treće nastavno područje – Upravljanje sistemom bezbednosti
o    Tema 13 – Osnove strategije države
o    Tema 14 – Arhitektura sistema bezbednosti
o    Tema 15 – Strategijska kultura i sistem bezbednosti
o    Tema 16 – Strategijski menadžment u sistemu bezbednosti
o    Tema 17 – Strategijsko liderstvo u sistemu bezbednosti
o    Tema 18 – Strategijski dokumenti u sistemu bezbednosti
o    Tema 19 – Normativno-pravni aspekt upravljanja sistemom bezbednosti
o    Tema 20 – Ekonomski aspekt upravljanja sistemom bezbednosti
o    Tema 21 – Finansijski aspekt upravljanja sistemom bezbednosti
o    Tema 22 – Upravljanje ljudskim resursima u sistemu bezbednosti
o    Tema 23 – Obezbeđenje materijalnih resursa u sistemu bezbednosti
o    Tema 24 – Naučno-tehnološki razvoj i sistem bezbednosti
o    Tema 25 – Mediji i sistem bezbednosti

Osnovne nastavne sadržaje realizuju renomirani profesori Beogradskog univerziteta i Univerziteta odbrane. Prilikom obrade nastavnih sadržaja primenjuje se problemski pristup, što podrazumeva identifikaciju mogućnosti jačanja sistema bezbednosti i izradu predloga za unapređenje njihovog funkcionisanja. U toku studija se organizuju jednodnevni i dvodnevni okrugli stolovi na kojima, pored polaznika studija, učestvuju i profesori i asistenti beogradskih fakulteta. U završnom periodu se organizuje zajednička vežba na kojoj se pokazuje pojedinačna i grupna osposobljenost polaznika studija. Individualni stručni rad polaznika odnosi se na rešavanje jednog od uočenih problema u funkcionisanju sistema bezbednosti i odbrane.

Posebni nastavni sadržaji obuhvataju izlaganja najviših zvaničnika Republike Srbije i drugih zemalja, domaćih i stranih eksperata, kao i studijske posete domaćim i stranim institucijama koje se bave poslovima bezbednosti i odbrane.

Studijska putovanja u zemlji, regionu i zapadnim zemljama, se vremenski i tematski usklađuju sa obradom osnovnih nastavnih sadržaja.
 
Uslovi za upis
 
Uslove za izbor i upis na Visoke studije bezbednosti i odbrane (kriterijume) definiše Sektor za ljudske resurse. Za prijem na Visoke studije bezbednosti i odbrane mogu konkurisati oficiri i državni službenici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, visoki funkcioneri drugih ministarstava i agencija Vlade Republike Srbije koji ispunjavaju uslove definisane kriterijumima.
 
Pripadnici stranih oružanih snaga i ministarstava primaju se na Visoke studije bezbednosti i odbrane u skladu sa Pravilnikom o školovanju stranaca u vojnim školama i vojnim naučnoistraživačkim ustanovama, kao i potpisanim bilateralnim sporazumima.
 
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna