ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

06. 03. 2012.   14:05:04

Predavanje o procesu planiranja operacija

U organizaciji Škole nacionalne odbrane, a u okviru Programa saradnje u oblasti vojnog obrazovanja sa MO Kraljevine Norveške i MO Ujedinjenog Kraljevstva održano je predavanje za oficire 55. klase GŠU i predavače sa Vojne akademije na temu: «Operativna veština sa osvrtom na proces planiranja operacija». Predavač je bio potpukovnik Marten Langvik, rukovodilac sektora kopnenih operacija u Odeljenju združenih operacija na Univerzitetu odbrane Kraljevine Norveške.

Predavanje se sastojalo od tri dela. U prvom delu predavač je dao jednu od mogućih definicija operacija; ukazao na osnovne faze operacija i istakao značaj veština komandanta u procesu analize, planiranja, izvođenja i procene operacija. U nastavku, on je upoznao prisutne sa fazama planiranja na strategijskom i operativnom nivou prema doktrini NATO uz poseban osvrt na proces analize misije.

U drugom delu predavanja potpukovnik Langvik posebno je razradio i objasnio pojam centra gravitacije. On je naglasio značaj adekvatnog određivanja centra gravitacije, različite pristupe u njegovom određivanju i objasnio matricu analize od centra gravitacije, kritičnih sposobnosti, kritičnih zahteva i kritičnih ranjivosti.

U završnom delu gost iz Norveške je koristeći primere operacija iz dalje i bliže prošlosti, kao i primer jedne od mogućih operacija u budućnosti, komentarisao značaj faktora kao što su cilj, vreme, prostor, snage i sredstva i informacije, sa aspekta analize i donošenja zaključaka. Mnoštvo konkretnih primera operacija uz odmereno citiranje interesantnih novinskih članaka, Sun Cu Vua i Klauzevica, doprinelo je da prisutni oficiri sa pažnjom prate predavanje.


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna