ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

06. 03. 2012.   14:05:04

Predavanje o procesu planiranja operacija

U organizaciji Škole nacionalne odbrane, a u okviru Programa saradnje u oblasti vojnog obrazovanja sa MO Kraljevine Norveške i MO Ujedinjenog Kraljevstva održano je predavanje za oficire 55. klase GŠU i predavače sa Vojne akademije na temu: «Operativna veština sa osvrtom na proces planiranja operacija». Predavač je bio potpukovnik Marten Langvik, rukovodilac sektora kopnenih operacija u Odeljenju združenih operacija na Univerzitetu odbrane Kraljevine Norveške.

Predavanje se sastojalo od tri dela. U prvom delu predavač je dao jednu od mogućih definicija operacija; ukazao na osnovne faze operacija i istakao značaj veština komandanta u procesu analize, planiranja, izvođenja i procene operacija. U nastavku, on je upoznao prisutne sa fazama planiranja na strategijskom i operativnom nivou prema doktrini NATO uz poseban osvrt na proces analize misije.

U drugom delu predavanja potpukovnik Langvik posebno je razradio i objasnio pojam centra gravitacije. On je naglasio značaj adekvatnog određivanja centra gravitacije, različite pristupe u njegovom određivanju i objasnio matricu analize od centra gravitacije, kritičnih sposobnosti, kritičnih zahteva i kritičnih ranjivosti.

U završnom delu gost iz Norveške je koristeći primere operacija iz dalje i bliže prošlosti, kao i primer jedne od mogućih operacija u budućnosti, komentarisao značaj faktora kao što su cilj, vreme, prostor, snage i sredstva i informacije, sa aspekta analize i donošenja zaključaka. Mnoštvo konkretnih primera operacija uz odmereno citiranje interesantnih novinskih članaka, Sun Cu Vua i Klauzevica, doprinelo je da prisutni oficiri sa pažnjom prate predavanje.


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
Publikacija Vojne akademije
Statut Vojne akademije
Priručnik za skijanje
TV serija "Vojna akademija"
Biblioteka
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna