ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Kursevi / Kursevi za pomorce

Kursevi za pomorce

 Kursevi za sticanje pomoračkih zvanjaPogodnosti kursiranja na VA
 tel: 011/3603-250Ovlašćenja - sertifikati
 mob: 062/217-241, Svetislav Šoškić
Cene
  

NOVI SIMULATOR ZA OBUKU POMORACA


 

 

 

 

Važno obaveštenje o realizaciji kurseva za obuku pomoraca po STCW konvenciji.

U Vojnoj akademiji organizuju se kursevi za osposobljavanje lica koja nameravaju da se ukrcaju na trgovačke i putničke brodove, na reci i na moru. Kurseve realizuju nastavnici Vojne akademije sa višegodišnjim plovidbenim iskustvom, kao i spoljni saradnici - zapovednici brodova, kapetani duge plovidbe.

Pre prvog ukrcaja pomorac mora imati ovlašćenje o postupcima u slučaju opasnosti na brodu i ovlašćenje o osnovnoj sigurnosti na brodu, kao i ovlašćenje o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći.

POGLEDAJ KATALOG KURSEVA (pdf 1.5 mb)

Obuka pomoraca sertifikovana delatnost u Vojnoj akademiji

Obuka za sticanje ovlašćenja za pomorce (za zainteresovane kandidate iz građanstva) izvodi se na Vojnoj akademiji po Međunarodnoj konvenciji o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenja brodske straže pomoraca – (International convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers - STCW convention 78/95/97/98/06/10) i Pravilniku o ovlašćenjima o osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice.

Od početka organizacije i izvođenja obuke za pomorce Vojna akademija neprekidno radi na sistemu menadžmenta kvalitetom. Za oblast kurseva za obuku pomoraca uspostavljen je, dokumentovan i primenjuje se sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa preporukama standarda ISO 9001:2008 i STCW Konvencije. 

Na osnovu Odluke ministra odbrane int.br. 7452-12/14 od 28.04.2015. godine i Rešenja Republičkog ministarstva za građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture broj 150-01-0003/2014-06 od 31.03.2014. godine, Vojna akademija dobila je sve potrebne sertifikate za realizaciju gore navedene obuke.

 

10. novembra 2014, DNV GL je sertifikovao Sistem menadžmenta Vojne akademije po standardu ISO 9001:2008. Za delatnost „Obuka pomoraca u skladu sa STCW 78/95/97/98/06/10 Konvencijom”.

Sistem menadžmenta kvalitetom je ocenjen od nezavisnog sertifikacionog tela DET NORSKE VERITAS GERMANISCHER LLOYD i Vojnoj akademiji je izdat sertifikat No. 166765-2014-AQ-HRV-RvA dana 10.11.2014. godine.


Pogodnosti pohađanja kursa u Vojnoj akademiji

  1. Najpovoljnije cene kurseva u zemlji i okruženju;
  2. Profesionalni i iskusni kadar. Za realizaciju nastave angažovani su vrhunski stručnjaci na ovom polju, i to nastavnici iz Grupe nastavnika za navigaciju i pomorstvo i spoljni saradnici, svi zapovednici brodova sa preko 20 godina iskustva i preko 10000 nautičkih milja!;
  3. Teorijska nastava realizuje se u Kabinetima navigacije i pomorstva u Vojnoj akademiji, a praksa na poligonu Ušće, poligonu protivpožarne zaštite - PPZ i bazenu sportskog centra Vojne akademije. Praktična nastava kursa voditelja jahte realizuje se na brodu Rečne flotile RR-23 i
  4. Od 2015.godine u proces obuke uveden je simulator komandnog mosta. Koji u sebi objedinjuje elemente: ECDIS-a, radara,  pogona broda, GMDSS-a. Ovo savremeno nastavno sredstvo korisniku omogućuje kompletniju obuku u navigaciji i upravljanju brodom.

 


Realizovana obuka pomorskih kurseva po međunarodnim standardima

Na Vojnoj akademiji u periodu od 24.08 do 28.08.2015. godine, realizovana je priprema i obuka pripadnika autonomnog tima za zaštitu brodova, za učešće u međunarodnoj operaciji EUNAVFOR ATALANTA.

Kako pripadnici tima, do sada nisu učestvovali u misijama i zadacima na moru, grupa nastavnika za rečne jedinice je dobila zadatak da ih pripremi za život i rad u brodskim uslovima. Pored zaštite broda od pirata, njihova obaveza je da se uklope u normalno funkcionisanje brodske posade. Poznavanje brodskih rasporeda, postupaka u slučaju opasnosti i pravila osnovne sigurnosti na brodu, postupaka u slučaju gašenja požara i prodora vode samo su deo obaveza koje ih očekuju. Zdravstvena zaštita na brodu, obuka u pružanju prve pomoći davljenicima, radnje i postupci u slučaju napuštanja broda, sredstva za zaštitu brodolomaca koja propisuje SOLAS konvencija, nova su znanja i veštine koje će poneti u operaciju i koje će im pomoći da što kvalitetnije izvrše dobijene zadatke.

Obuka je realizovana na osnovu važećeg pravilnika o ovlašćenjima i osposobljenosti članova posade pomorskih brodova trgovačke mornarice SRJ i uslovima za njihovo sticanje ( SL SRJ br 67/99 i 71/00) STCW konvencije i IMO modela kurseva.

Grupa nastavnika za RJ je aktivna u saradnji sa CMO ZOK na polju obuka PVL koji odlaze u mirovne operacije i predlaže se nastavak saradnje u narednom periodu.

 


Ovlašćenja

Vojna akademija je od Ministarstva za infrastrukturu /Sektora za vodni saobraćaj/ dobila međunarodnu licencu za osposobljavanje po sledećim ovlašćenjima:

      1. Ovlašćenje o osposobljenosti za voditelja jahte (Skipper)

U toku je proces reakreditacije i pripreme ostalih kurseva po STCW konvenciji. Cilj nam je da u narednom periodu ponovo otpočnemo sa kursevima za:

1.      Ovlašćenje o postupcima u slučaju opasnosti na brodu i osnovna sigurnost na brodu; STCW 78/95 Regulation A-VI/1;

2.      Ovlašćenje o merama sigurnosti na putničkom brodu osim RO-RO brodova (Passenger Ship Safety Certificate; RO-RO is not included) STCW 78/95 Regulation A-VI/3;

3.      Ovlašćenje o merama sigurnosti na RO-RO putničkom brodu (RO-RO Passenger Ship Safety Certificate ) STCW 78/95 Regulation A-VI/2;

4.      Ovlašćenje o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći. (Medical first aid training) STCW 78/95 Regulation A-VI/2;

5.      Ovlašćenje o osposobljenosti za vođenje medicinske brige na brodu. (Medical care on board ship) STCW 78/95 Regulation A-VI/4-2;

6.      Ovlašćenje o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara. (Advanced fire fighting) STCW 78/95 Regulation A-VI/3;

7.      Ovlašćenje o osposobljenosti za rukovanje čamcem za spasavanje i spasilačkim čamcem STCW 78/95 Regulation VI/2-1;

8.      Ovlašćenja o osposobljenosti za rukovanje brzim spasilačkim čamcima VI/2-2;

9.      Ovlašćenja o osposobljenosti za člana plovidbene straže u mašinskom odeljenju STCW III/4

10.  Ovlašenja o posebnoj osposobljenosti za osposobljenog pomorca u službi mašine (mazač) III/5

11.  Ovlašćenja o osposobljenosti za člana plovidbene straže STCW II/4

12.  Ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti za osposobljenog pomorca u službi palube (kormilar) STCW II/5

13.  Posebna obuka za brodskog oficira za sigurnosnu zaštitu broda STCW VI/5;

14.  Ovlašenja o posebnoj osposobljenosti – podizanje nivoa razumevanja sigrnosti na brodu STCW VI/6-1;

15.  Ovlašenja o posebnoj osposobljenosti – vršenje poslova koji se odnose na sigurnost broda STCW VI/6-2;

16.  Osposobljavanje – opažanje i ucrtavanje radarskim uređajem i korišćenje ARPA uređaja

17.  Osposobljavanje – korišćenje sistema za elektronsko prikazivanje pomorskih karata i informacija ECDIS

 

 

Vojna akademija će omogućiti potrebnu obuku svima koji žele da plove brodom ili su već plovili, a nisu dobili pojedina ovlašćenja. Kandidati se mogu osposobiti za:
  • pojedinačna ovlašćenja i
  • više ovlašćenja u kombinaciji, po potrebi kandidata.

 


Cene kurseva

  1. Voditelj jahte 40.000,00 dinara

U cenu kursa je uračunat PDV.

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna