Doktorske studije

Doktorske studije

 

Vojna akademija organizuje doktorske studije, čiji je cilj osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad, i kojima se stiče najviši stepen obrazovanja.

Doktorske studije se izvode na osnovu akreditovanih studijskih programa koji traju tri godine, i njihovim završetkom se stiče 180 ESPB bodova.

Doktorska disertacija je završni deo studijskog programa doktorskih studija i predstavlja samostalni i originalni naučnoistraživački rad kandidata u odgovarajućoj naučnoj oblasti ili više naučnih oblasti.

Lice koje odbrani doktorsku disertaciju stiče naučni naziv „doktora nauka“ (PhD) u odgovarajućoj naučnoj oblasti.

Doktorske studije realizuju se kroz pet studijskih programa:

 

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs