latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Основни студијски програми / Докторске студије / Менаџмент у одбрани

Менаџмент у одбрани

Студијски програм ''Менаџмент у одбрани'' нуди студентима најновија научна сазнања из области менаџмента у одбрани и наука одбране и прати нова остварења и тенденције у тим наукама и научним дисциплинама.

Сврха овог студијског програма је развој науке о менаџменту у одбрани и наука одбране, критичког мишљења и образовање кадрова који су оспособљени да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања које доприносе општем развоју друштва, као и да критички процењују истраживања других.

Циљеви студијског програма докторских студија Менаџмент у одбрани су постизање научних способности и академских вештина, развој креативних способности и овладавање специфични  практичним вештинама неопходним за будући развој каријере. Циљеви студијског програма докторских студија су усклађени са савременим правцима развоја менаџмента, а нарочито војног менаџмента и менаџмента у систему одбране.

Структура предмета докторских студија предвиђа четири обавезна и пет изборних предмета, чије је савладавање предуслов за квалитетну израду докторске дисертације.

Обевезни предмети чине базичне теоријске и методолошке претпоставке за изучавање система одбране у оквиру стратегије националне безбедности, доктрине одбране, војне доктрине и управљања војним операцијама.

Изборни предмети су осмишљени тако да први изборни блок пружа шира теоријска схватања о детерминантама система националне одбране првенствено са становишта геополитичких и савремених концепција националне и колективне безбедности Други блок чине базичне теоријске претпоставке о менаџменту одбране и процесу одлучивања, а трећи блок пружа специфична знања у оквиру ових области, као што су пројектни менаџмент и системи за подршку одлучивању. Четврти изборни блок пружа теоријске и методолошке основе за моделирање процеса планирања, програмирања, буџетирања и извршења у систему одбране, као и за ангажовање система одбране у ванредним ситуацијама. Изборни предмети у петом блоку односе се на два врло значајна сегмента система одбране, а то су људки ресурси и логистика.

Докторска дисертација је самосталан истраживачки рад који студент, првенствено у консултацији са ментором, осмишљава и спроводи током целокупних докторских студија, да би након испуњавања свих обавеза предвиђених студијским програмом бранио пред компетентном комисијом.

HorSeparator
Мисао дана
Официр је онај чији је позив командовање!
Андре Гаве
Само у сусрету богате традиције и савремених образовних захтева Војна академија ће бити препознатљив бренд у земљи и у свету.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна