latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Основни студијски програми / Докторске студије / Војномашинско инжењерство

Војномашинско инжењерство

Сврха студијског програма је образовање студената тако да буду способни за високо квалитетан и самосталан научно-истраживачки рад у складу са потребама система одбране и друштва. Са друге стране, кроз образовање кадрова оспособљених да критички процењују истраживачки рад других и да самостално воде оригинална и научно релевантна истраживања, омогућава се развој нових одбрамбених технологија и инжењерских система који су функцији Система одбране и који доприносе општем развоју друштва.

Студијски програм има сврху да студентима омогући образовање за водеће и најсложеније научноистраживачке, развојне и наставничке послове у Војној академији и другим научним и развојним установама у систему одбране, као и сличним установама у друштву. Развој значајног дела наменске индустрије доминантно се ослања управо на истраживаче, научнике и стручњаке овог профила.

Циљ студијског програма је постизање научних компетенција и академских вештина из области војномашинског инжењерства. То, поред осталог, укључује и развој креативних способности разматрања проблема и способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад,  оспособљавање за активно учешће у домаћим и међународним истраживачким и развојним пројектима и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за успешну професионалну каријеру.

Један од важних циљева овог студијског програма је развијање способности код кандидата да проблематику војномашинског инжењерства решава на начин који је препознатљив и у другим сродним научним дисциплинама као што су напредни технички системи,  информационе технологије, управљање променама, програмски системи за управљање пројектима и инжињерски системи за подршку одлучивању. На тај начин се стиче критичан научно-методолошки оквир неопходан за решавање изузетно комплексних проблема који леже у развоју, примени и одржавању инжињерских система у одбрани.

Програм докторских студија омогућује студентима да након завршених студија поседују знања, вештине, развијене способности и компетенције да:

  • самостално решавају практичне и теоријске проблеме и организују и остварују развојна и научна истраживања;
  • могу да се укључе у домаће и међународне научне пројекте;
  • могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих струка, и да разумеју и користе најсавременија знања;
  • критички мисле, делују креативно и независно;
  • поштују принципе етичког кодекса и добре научне праксе;
  • оспособљени су да научно-истраживачке резултате саопштавају на научним конференцијама, објављују у научним часописима, и верификују их кроз патенте и нова техничка решења;
  • доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште.
  • повезују и примењују знања из различитих области и
  • прате савремена достигнућа у подручју војномашинско инжењерство.

Студенти су оспособљени да пројектују, организују, одржавају, модернизују и управљају инжењерским машинским системима у систему одбране и у друштву. Током школовања студент стиче способност да самостално изводи експерименте, врши статистичку обраду резултата, њихову анализу, као и да формулише и донесе одговарајуће закључке.При томе се посебно обраћа пажња на развој способности за тимски рад и развој професионалне етике.

Докторска дисертација је резултат самосталног истраживачког рада у изабраној ужој научној области и представља завршни део студијског програма коме се приступа после положених испита и темељног прегледа у ужој области која одређује предмет докторске дисертације.

HorSeparator
Мисао дана
Официр је онај чији је позив командовање!
Андре Гаве
Само у сусрету богате традиције и савремених образовних захтева Војна академија ће бити препознатљив бренд у земљи и у свету.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна