ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Doktorske studije / Vojnomašinsko inženjerstvo

Vojnomašinsko inženjerstvo

Svrha studijskog programa je obrazovanje studenata tako da budu sposobni za visoko kvalitetan i samostalan naučno-istraživački rad u skladu sa potrebama sistema odbrane i društva. Sa druge strane, kroz obrazovanje kadrova osposobljenih da kritički procenjuju istraživački rad drugih i da samostalno vode originalna i naučno relevantna istraživanja, omogućava se razvoj novih odbrambenih tehnologija i inženjerskih sistema koji su funkciji Sistema odbrane i koji doprinose opštem razvoju društva.

Studijski program ima svrhu da studentima omogući obrazovanje za vodeće i najsloženije naučnoistraživačke, razvojne i nastavničke poslove u Vojnoj akademiji i drugim naučnim i razvojnim ustanovama u sistemu odbrane, kao i sličnim ustanovama u društvu. Razvoj značajnog dela namenske industrije dominantno se oslanja upravo na istraživače, naučnike i stručnjake ovog profila.

Cilj studijskog programa je postizanje naučnih kompetencija i akademskih veština iz oblasti vojnomašinskog inženjerstva. To, pored ostalog, uključuje i razvoj kreativnih sposobnosti razmatranja problema i sposobnost kritičkog mišljenja, razvijanje sposobnosti za timski rad,  osposobljavanje za aktivno učešće u domaćim i međunarodnim istraživačkim i razvojnim projektima i ovladavanje specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za uspešnu profesionalnu karijeru.

Jedan od važnih ciljeva ovog studijskog programa je razvijanje sposobnosti kod kandidata da problematiku vojnomašinskog inženjerstva rešava na način koji je prepoznatljiv i u drugim srodnim naučnim disciplinama kao što su napredni tehnički sistemi,  informacione tehnologije, upravljanje promenama, programski sistemi za upravljanje projektima i inžinjerski sistemi za podršku odlučivanju. Na taj način se stiče kritičan naučno-metodološki okvir neophodan za rešavanje izuzetno kompleksnih problema koji leže u razvoju, primeni i održavanju inžinjerskih sistema u odbrani.

Program doktorskih studija omogućuje studentima da nakon završenih studija poseduju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije da:

  • samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja;
  • mogu da se uključe u domaće i međunarodne naučne projekte;
  • mogu da realizuju razvoj novih tehnologija i postupaka u okvirima svojih struka, i da razumeju i koriste najsavremenija znanja;
  • kritički misle, deluju kreativno i nezavisno;
  • poštuju principe etičkog kodeksa i dobre naučne prakse;
  • osposobljeni su da naučno-istraživačke rezultate saopštavaju na naučnim konferencijama, objavljuju u naučnim časopisima, i verifikuju ih kroz patente i nova tehnička rešenja;
  • doprinose razvoju naučne discipline i nauke uopšte.
  • povezuju i primenjuju znanja iz različitih oblasti i
  • prate savremena dostignuća u području vojnomašinsko inženjerstvo.

Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju, održavaju, modernizuju i upravljaju inženjerskim mašinskim sistemima u sistemu odbrane i u društvu. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno izvodi eksperimente, vrši statističku obradu rezultata, njihovu analizu, kao i da formuliše i donese odgovarajuće zaključke.Pri tome se posebno obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.

Doktorska disertacija je rezultat samostalnog istraživačkog rada u izabranoj užoj naučnoj oblasti i predstavlja završni deo studijskog programa kome se pristupa posle položenih ispita i temeljnog pregleda u užoj oblasti koja određuje predmet doktorske disertacije.

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna