Vojno vazduhoplovstvo

Studijski program Vojno vazduhoplovstvo 

Svrha studijskog programa vojno vazduhoplovstvo je obrazovanje kadeta Vojne akademije za poziv oficira roda avijacije – pilot aviona ili pilot helikoptera, kao i za master inženjera saobraćaja.

Integrisane akademske studije vojnog vazduhoplovstva izvode se tokom pet akademskih godina (deset semestara). Ukupan broj ESPB koje student treba da ostvari da bi završio ovaj stepen studija je 300.

Realizacijom ovog studijskog programa, budući oficiri roda avijacije – piloti aviona i piloti helikoptera osposobljeni su za rad na početnim dužnostima: pilot u avijacijskom, odnosno helikopterskom odeljenju, za izvršavanje osnovnih letačkih zadataka i za nastavak napredne obuke na nivou taktičkih avijacijskih jedinica ranga avijacijskih eskadrila.

Pored toga, studijski program obezbeđuje neophodne kompetencije za obavljanje dužnosti master inženjera saobraćaja.

Kadet stiče diplomu master inže¬njera saobraćaja  ako u predvi¬đenom roku ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom i tako sakupi 300 ESPB bodova.

Osim diplome, kadetu se izdaje i Dodatak diplomi koji označava kompe¬tencije studenta za profesionalnog pilota vojnog vazduhoplovstva, kao i za master inženjera saobraćaja.


VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs