latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Основни студијски програми / Мастер студије / Војни менаџмент

Војни менаџмент

Војни менаџмент је студијски програм чија је основна сврха образовање официра за командовање тактичко-оперативним саставима Војске Србије и мастер менаџера у систему одбране Републике Србије.

Студијски програм је усклађен са општим циљевима и задацима образовања, односно са општим циљевима и задацима образовања официра видова, родова и служби Војске Србије, као и са потребaма система одбране у целини.

Реализацијом студијског програма официри се оспособљавају за рад на дужностима команданта батаљона-дивизиона (ескадриле), одговарајућим дужностима у оквиру видова, родова и служби или одговарајућим дужностима у систему одбране.

Процес образовања на студијском програму мастер академских студија – Војни менаџмент, резултира стицањем знања, вештина и компетенција које полазницима омогућавају обављање послова мастер менаџера у систему одбране, односно решавање сложенијих организационих и функционалних проблема у области одбране, како у мирнодопским, тако и у различитим кризним ситуацијама.
 
Предмети изборних подручја дефинисани су на основу захтева радних профила, односно потреба радних места и дужности официра у Војсци Србије и Министарству одбране.

 


Посебни циљеви студијског програма су:

•    Стицање основних теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-специјалистичких знања неопходних за успешно обављање дужности команданта батаљона-дивизиона (ескадриле) у свом роду за извршавање мисија и задатака ВС;
•    Овладавање основним знањима из специфичних области менаџмента, а нарочито основама теорије менаџмента људских ресурса, пројектног, финансијског и безбедносног менаџмента и анализе криза;
•    Стицање неопходних знања о комуникацији с јавношћу, ради успешног извршавања мисија и задатака ВС;
•    Додатно оспособљавање за планирање, организовање и извођење обуке нивоа команданта батаљона-дивизиона (ескадриле), ради припремања јединица свог рода-службе за извршење мисија и задатака ВС, и
•    Развијање креативних официрских и менаџерских способности, ради разматрања и решавања специфичних ускостручних проблема, а нарочито способност аналитичког и критичког мишљења.


Похађање мастер академских студија Војни менаџмент
 
Oфицирима који испуњавају услове за мастер академске студије, а налазе се на Командно-штабном усавршавању ШНО, даје се могућност похађања мастер академских студија Војни менаџмент упоредо са Командно-штабним усавршавањем, где студенти имају обавезу да, осим обавезних предмета, одаберу три изборна предмета (по један из понуђених група изборних предмета) у студијском програму, а што му обезбеђује захтевани број ЕСПБ.
Пријављивање изборних предмета један и два студијског програма врши се на почетку првог семестра, а изборног предмета три у другом семестру мастер академских студија.

Саставни део курикулума мастер академских студија Војни менаџмент је студијско-истраживачки рад за потребе завршног – мастер рада у трајању од 60 часова. Oфицир завршава студије израдом и одбраном завршног рада.

Коначна оцена завршног рада изводи се на основу оцене израде и јавне одбране самог рада. Завршни рад се брани пред комисијом која се састоји од најмање три наставника. Одбрана радова врши се након полагања свих испита, али тако да се она заврши најкасније до 15. септембра.

На мастер академским студијама, школовање почиње 1. октобра, а завршава се до 15. септембра наредне године.

Теоријска и практично-примењена настава изборних предмета реализује се у виду часова активне наставе – поподне радним данима, суботом и недељом (предавања, вежбе и студијски истраживачки рад).

Осим дипломе о стеченом звању командно-штабног официра, официр стиче диплому о академском називу мастер из војног менаџмента, ако у предвиђеном року испуни све обавезе прописане студијским програмом и на тај начин обезбеђује 60 ЕСПБ.
HorSeparator
Мисао дана
Официр је онај чији је позив командовање!
Андре Гаве
Само у сусрету богате традиције и савремених образовних захтева Војна академија ће бити препознатљив бренд у земљи и у свету.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна