ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Master studije / Vojni menadžment

Vojni menadžment

Vojni menadžment je studijski program čija je osnovna svrha obrazovanje oficira za komandovanje taktičko-operativnim sastavima Vojske Srbije i master menadžera u sistemu odbrane Republike Srbije.

Studijski program je usklađen sa opštim ciljevima i zadacima obrazovanja, odnosno sa opštim ciljevima i zadacima obrazovanja oficira vidova, rodova i službi Vojske Srbije, kao i sa potrebama sistema odbrane u celini.

Realizacijom studijskog programa oficiri se osposobljavaju za rad na dužnostima komandanta bataljona-diviziona (eskadrile), odgovarajućim dužnostima u okviru vidova, rodova i službi ili odgovarajućim dužnostima u sistemu odbrane.

Proces obrazovanja na studijskom programu master akademskih studija – Vojni menadžment, rezultira sticanjem znanja, veština i kompetencija koje polaznicima omogućavaju obavljanje poslova master menadžera u sistemu odbrane, odnosno rešavanje složenijih organizacionih i funkcionalnih problema u oblasti odbrane, kako u mirnodopskim, tako i u različitim kriznim situacijama.
 
Predmeti izbornih područja definisani su na osnovu zahteva radnih profila, odnosno potreba radnih mesta i dužnosti oficira u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane.

 


Posebni ciljevi studijskog programa su:

•    Sticanje osnovnih teorijsko-metodoloških, naučno-stručnih i stručno-specijalističkih znanja neophodnih za uspešno obavljanje dužnosti komandanta bataljona-diviziona (eskadrile) u svom rodu za izvršavanje misija i zadataka VS;
•    Ovladavanje osnovnim znanjima iz specifičnih oblasti menadžmenta, a naročito osnovama teorije menadžmenta ljudskih resursa, projektnog, finansijskog i bezbednosnog menadžmenta i analize kriza;
•    Sticanje neophodnih znanja o komunikaciji s javnošću, radi uspešnog izvršavanja misija i zadataka VS;
•    Dodatno osposobljavanje za planiranje, organizovanje i izvođenje obuke nivoa komandanta bataljona-diviziona (eskadrile), radi pripremanja jedinica svog roda-službe za izvršenje misija i zadataka VS, i
•    Razvijanje kreativnih oficirskih i menadžerskih sposobnosti, radi razmatranja i rešavanja specifičnih uskostručnih problema, a naročito sposobnost analitičkog i kritičkog mišljenja.


Pohađanje master akademskih studija Vojni menadžment
 
Oficirima koji ispunjavaju uslove za master akademske studije, a nalaze se na Komandno-štabnom usavršavanju ŠNO, daje se mogućnost pohađanja master akademskih studija Vojni menadžment uporedo sa Komandno-štabnim usavršavanjem, gde studenti imaju obavezu da, osim obaveznih predmeta, odaberu tri izborna predmeta (po jedan iz ponuđenih grupa izbornih predmeta) u studijskom programu, a što mu obezbeđuje zahtevani broj ESPB.
Prijavljivanje izbornih predmeta jedan i dva studijskog programa vrši se na početku prvog semestra, a izbornog predmeta tri u drugom semestru master akademskih studija.

Sastavni deo kurikuluma master akademskih studija Vojni menadžment je studijsko-istraživački rad za potrebe završnog – master rada u trajanju od 60 časova. Oficir završava studije izradom i odbranom završnog rada.

Konačna ocena završnog rada izvodi se na osnovu ocene izrade i javne odbrane samog rada. Završni rad se brani pred komisijom koja se sastoji od najmanje tri nastavnika. Odbrana radova vrši se nakon polaganja svih ispita, ali tako da se ona završi najkasnije do 15. septembra.

Na master akademskim studijama, školovanje počinje 1. oktobra, a završava se do 15. septembra naredne godine.

Teorijska i praktično-primenjena nastava izbornih predmeta realizuje se u vidu časova aktivne nastave – popodne radnim danima, subotom i nedeljom (predavanja, vežbe i studijski istraživački rad).

Osim diplome o stečenom zvanju komandno-štabnog oficira, oficir stiče diplomu o akademskom nazivu master iz vojnog menadžmenta, ako u predviđenom roku ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i na taj način obezbeđuje 60 ESPB.
HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna