latinica | english
Мejлинг листа
Ваш еМаил...
Код са слике
Пријави се

генериши нови код
HorSeparator

Насловна / Основни студијски програми / Класа слушалаца резервних официра

Класа слушалаца резервних официра

Циљ школовања јесте оспособљавање слушалаца за обављање дужности командира одељења и командира вода, односно других дужности тог нивоа у роду-служби и успешно извршавање мисија и задатака Војске Србије.

Задаци школовања су:

  • оспособљавање слушалаца за извршавање борбених задатака у улози војника (борца),
  • оспособљавање слушалаца за командовањем одељењем и водом у свим мисијама и задацима Војске,
  • оспособљавање слушалаца за успешно припремање, организовање и извођење дејстава у извршавању мисија и задатака у улози командира одељења и командира вода,
  • оспособљавање слушалаца за правилно руковање, употребу, чување и одржавање средстава ратне технике и опреме одељења – вода,
  • упознавање слушалаца са организацијом, формацијом и начелима употребе тактичких јединица, садржајима и методама психолошко-пропагандног деловања непријатеља и оспособљавање за организацију и спровођење мера безбедносног обезбеђења у одељењу и воду,
  • припрема слушалаца за рад са људима,
  • стицање основних знања у изграђивању и развијању морала, правилима међународног ратног права и могућностима развијања особина које су неопходне за успешно руковођење одељењем и водом у извршавању мисија и задатака,
  • оспособљавање слушалаца за организовање и непосредно и извођење обуке у одељењу и воду и
  • оспособљавање слушалаца за вођење документације и евиденције о обуци у воду.

Критеријуми за избор кандидата за Курс за резервне официре:

 1. Право пријављивања

На Курс за резервне официре могу се пријавити кандидати мушког и женског пола који у години пријављивања навршавају од 19 до 30 година живота.

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

1) да је држављанин Републике Србије;

2) да се не води кривични поступак односно да није правноснажно осуђиван за кривично дело за које се гони по службеној дужности;

3) да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;

4) да је здравствено способан за војну службу;

5) да није одслужио војни рок са оружјем.

Поред ових, кандидат за слушаоца Курса за резервне официре мора испуњавати и следеће посебне услове:

6) да има завршену високу школу одговарајуће струке од значаја за Војску Србије (основне академске студије или основне струковне студије);

7) да испуњава услове прописане за регруте који се упућују у посебне јединице Војске Србије;

8) да има позитивну безбедносну проверу.

2. Подношење пријаве и потребна документација

Пријаву за Курс за резервне официре Војске Србије кандидат подноси центру Министарства одбране за локалну самоуправу, према месту пребивалишта.

Кандидат који има пребивалиште или боравиште у иностранству пријаву може поднети надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству. 

Образац пријаве за кандидат добија у центру Министарства одбране за локалну самоуправу.

3. Избор кандидата 

Лекарски и други прегледи и психолошка испитивања ради утврђивања оцене способности за војну службу обављају се у овлашћеним војноздравственим установама и у надлежности су  Управе за војно здравство. 

Да би кандидат могао бити изабран за слушаоца Курса за резервне официре мора испуњавати минималне услове из Привременог прегледа минималних услова за одређивање рода, службе и војноевиденционе специјалности, према психофизичким особинама, школској спреми, занимањима и знањима значајним за војску и да има позитивну безбедносну проверу.

Приликом избора слушалаца Курса за резервне официре, првенство имају кандидати војни стипендисти, кандидати који су са бољим успехом завршили одговарајућу школу и кандидати млађег годишта.

Кандидату који буду изабрани за слушаоца Курса за резервне официре одређује се род, односно служба, у складу са списком струка и занимања значајних за одређивање рода, односно службе, и војноевиденционе специјалности регрута.

4. Закључивање уговора

Изабрани кандидати за курс за резервне официре са Министарством одбране потписују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе везане за курс за резервне официре.

 * * * * * * * * *

Школовање слушалаца за резервне официре траје 6 месеци, а дели се на два периода: први период траје четири месеца и реализује се у Војној академији. Обухвата реализацију редовне наставе и посебних облика наставе. После првог периода слушаоци користе редовно одсуство. Други период траје до краја одслужења војног рока, а обухвата стажирање у јединицама и установама Министарства одбране и Војске Србије. Реализује се по плану команди, јединица и установа Војске. Школовање се организује два пута годишње за следеће родове и службе: Пешадија, Артиљерија, АРЈ за ПВД, Оклопне јединице, Инжињерија, ВОЈ, Техничка служба, Интендантска служба, Служба телекомуникација, Саобраћајна служба и Геодетска служба.

Значај резервних официра је посебно актуелан у одбрамбеним структурама савременог друштва. Војна академија придаје велики значај овом школовању, чиме се младим и амбициозним људима даје могућност доказивања и кроз војну каријеру. Зато Војна академија реализује школовање за резервне официре Војске Србије. Тиме се даје могућност кандидатима да постану официри, иако нису завршили студије у Војној академији.

 

HorSeparator
Мисао дана
Официр је онај чији је позив командовање!
Андре Гаве
Само у сусрету богате традиције и савремених образовних захтева Војна академија ће бити препознатљив бренд у земљи и у свету.
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна