ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Osnovni studijski programi / Klasa slušalaca rezervnih oficira

Klasa slušalaca rezervnih oficira

Cilj školovanja jeste osposobljavanje slušalaca za obavljanje dužnosti komandira odeljenja i komandira voda, odnosno drugih dužnosti tog nivoa u rodu-službi i uspešno izvršavanje misija i zadataka Vojske Srbije.

Zadaci školovanja su:

  • osposobljavanje slušalaca za izvršavanje borbenih zadataka u ulozi vojnika (borca),
  • osposobljavanje slušalaca za komandovanjem odeljenjem i vodom u svim misijama i zadacima Vojske,
  • osposobljavanje slušalaca za uspešno pripremanje, organizovanje i izvođenje dejstava u izvršavanju misija i zadataka u ulozi komandira odeljenja i komandira voda,
  • osposobljavanje slušalaca za pravilno rukovanje, upotrebu, čuvanje i održavanje sredstava ratne tehnike i opreme odeljenja – voda,
  • upoznavanje slušalaca sa organizacijom, formacijom i načelima upotrebe taktičkih jedinica, sadržajima i metodama psihološko-propagandnog delovanja neprijatelja i osposobljavanje za organizaciju i sprovođenje mera bezbednosnog obezbeđenja u odeljenju i vodu,
  • priprema slušalaca za rad sa ljudima,
  • sticanje osnovnih znanja u izgrađivanju i razvijanju morala, pravilima međunarodnog ratnog prava i mogućnostima razvijanja osobina koje su neophodne za uspešno rukovođenje odeljenjem i vodom u izvršavanju misija i zadataka,
  • osposobljavanje slušalaca za organizovanje i neposredno i izvođenje obuke u odeljenju i vodu i
  • osposobljavanje slušalaca za vođenje dokumentacije i evidencije o obuci u vodu.

Kriterijumi za izbor kandidata za Kurs za rezervne oficire:

 1. Pravo prijavljivanja

Na Kurs za rezervne oficire mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u godini prijavljivanja navršavaju od 19 do 30 godina života.

Opšti uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) da je državljanin Republike Srbije;

2) da se ne vodi krivični postupak odnosno da nije pravnosnažno osuđivan za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

3) da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci;

4) da je zdravstveno sposoban za vojnu službu;

5) da nije odslužio vojni rok sa oružjem.

Pored ovih, kandidat za slušaoca Kursa za rezervne oficire mora ispunjavati i sledeće posebne uslove:

6) da ima završenu visoku školu odgovarajuće struke od značaja za Vojsku Srbije (osnovne akademske studije ili osnovne strukovne studije);

7) da ispunjava uslove propisane za regrute koji se upućuju u posebne jedinice Vojske Srbije;

8) da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

2. Podnošenje prijave i potrebna dokumentacija

Prijavu za Kurs za rezervne oficire Vojske Srbije kandidat podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema mestu prebivališta.

Kandidat koji ima prebivalište ili boravište u inostranstvu prijavu može podneti nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu. 

Obrazac prijave za kandidat dobija u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu.

3. Izbor kandidata 

Lekarski i drugi pregledi i psihološka ispitivanja radi utvrđivanja ocene sposobnosti za vojnu službu obavljaju se u ovlašćenim vojnozdravstvenim ustanovama i u nadležnosti su  Uprave za vojno zdravstvo. 

Da bi kandidat mogao biti izabran za slušaoca Kursa za rezervne oficire mora ispunjavati minimalne uslove iz Privremenog pregleda minimalnih uslova za određivanje roda, službe i vojnoevidencione specijalnosti, prema psihofizičkim osobinama, školskoj spremi, zanimanjima i znanjima značajnim za vojsku i da ima pozitivnu bezbednosnu proveru.

Prilikom izbora slušalaca Kursa za rezervne oficire, prvenstvo imaju kandidati vojni stipendisti, kandidati koji su sa boljim uspehom završili odgovarajuću školu i kandidati mlađeg godišta.

Kandidatu koji budu izabrani za slušaoca Kursa za rezervne oficire određuje se rod, odnosno služba, u skladu sa spiskom struka i zanimanja značajnih za određivanje roda, odnosno službe, i vojnoevidencione specijalnosti regruta.

4. Zaključivanje ugovora

Izabrani kandidati za kurs za rezervne oficire sa Ministarstvom odbrane potpisuju ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze vezane za kurs za rezervne oficire.

 * * * * * * * * *

Školovanje slušalaca za rezervne oficire traje 6 meseci, a deli se na dva perioda: prvi period traje četiri meseca i realizuje se u Vojnoj akademiji. Obuhvata realizaciju redovne nastave i posebnih oblika nastave. Posle prvog perioda slušaoci koriste redovno odsustvo. Drugi period traje do kraja odsluženja vojnog roka, a obuhvata stažiranje u jedinicama i ustanovama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Realizuje se po planu komandi, jedinica i ustanova Vojske. Školovanje se organizuje dva puta godišnje za sledeće rodove i službe: Pešadija, Artiljerija, ARJ za PVD, Oklopne jedinice, Inžinjerija, VOJ, Tehnička služba, Intendantska služba, Služba telekomunikacija, Saobraćajna služba i Geodetska služba.

Značaj rezervnih oficira je posebno aktuelan u odbrambenim strukturama savremenog društva. Vojna akademija pridaje veliki značaj ovom školovanju, čime se mladim i ambicioznim ljudima daje mogućnost dokazivanja i kroz vojnu karijeru. Zato Vojna akademija realizuje školovanje za rezervne oficire Vojske Srbije. Time se daje mogućnost kandidatima da postanu oficiri, iako nisu završili studije u Vojnoj akademiji.

 

HorSeparator
INFORMACIJA O KORIŠĆENjU PLATFORME ZA UČENjE NA DALjINU
DIGITALNI REPOZITORIJUM DOKTORSKIH DISERTACIJA
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
Misao dana
Oficir je onaj čiji je poziv komandovanje!
Andre Gave
Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna