Документи

Одлука о акредитацији Војне академије за научноистраживачку делатност

Решење о допуни и измени дозволе за рад

Правилник о усклађивању стручних, академских или научних назива стечених према прописима који су важили до ступања Закона о високом образовању

Одлука о акредитацији Војне академије

Уверење о акредитацији Војне академије

Одлука о акредитацији студијског програма основних академских студија (ОАС) АБХО

Уверење о акредитацији студијског програма основних академских студија (ОАС) АБХО

Одлука о акредитацији студијског програма мастер академских студија (МАС) АБХО

Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија (МАС) АБХО

Правилник о признавању страних исправа о завршеним курсевима и другим облицима каријерног усавршавања

Подаци за уплату  административне таксе за признавање стране високошколске исправе

Образац захтева за признавање стране исправе о завршеном каријерном усавршавању

Закон о високом образовању (Службени гласник РС 76/05)

Закон о измени закона о високом образовању

Закон о научноистраживачкој делатности

Закон о измени закона о научноистраживачкој делатности

Закон о иновационој делатности

Дозвола за рад Универзитета одбране

Уверење о акредитацији Универзитета одбране

Уверење о акредитација Војне академије

Одлука о акредитацији Војне академије за обављање научно-истраживачке делатности

Уверење о акредитацији студијских програма Војне академије

Уверење о акредитацији мастер академских студија Војне академије

Уверење о акредитацији докторских академских студија (студијски програм Менаџмент у одбрани) Војне академије

Уверење о акредитацији докторских академских студија (студијски програм Војномашинско инжењерство) Војне академије

Статут Универзитета одбране (СВЛ 24-2011)

Статут Војне академије ("СВЛ" 17/12, на снази од 11. јула 2012. године).\

Информатор о раду Војне академије

Стратегија обезбеђења квалитета Војне академије

Образац за извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника

Правилник о начину, поступку и ближим условима за стицање звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника

 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs