Катедра за финансије

Катедра за финансије је организациона целина Деканата одговорна за реализацију наставе и научноистраживачког рада из области финансија на:

  • основним академским студијама,
  • мастер академским студијама,
  • докторским академским студијама и
  • другим облицима усавршавања из области финансија 

У складу са утврђеним делокругом рада, наставни процеси у оквиру студијских програма одвија се кроз уже научне области које чине:

  • Економска теорија и политика,
  • Финансије и рачуноводство

ПРИПАДНИЦИ КАТЕДРЕ:

 Име и презиме Контакт
 мајор др Иван Милојевић, дипл. екон. 
 војни службеник ван. проф. др Снежана Крстић, дипл. екон.  
 војни службеник доц. др Небојша Драговић, дипл. екон. nebojsa.dragovic@mod.gov.rs
 заставник Владан Виларет
 

 


ПРОЈЕКТИ КАТЕДРЕ:

Назив пројекта Трајање Број
Развој финансијске службе Војске Србије од 1985. до 2015. године
 2017-2019 ВА-ДХ/5/17-19

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

Научни скупови и симпозијуми на којима учествују наставници катедре:

  • Ревизија, Палић
  • Економски одрживи развој, Аранђеловац
  • СИМ-ОП-ИС
  • Управљање квалитетом и поузданошћу
Наставници катедре своје радове објављују у стручним часописима који су категоризовани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs