Katedra za finansije

Katedra za finansije je organizaciona celina Dekanata odgovorna za realizaciju nastave i naučnoistraživačkog rada iz oblasti finansija na:

  • osnovnim akademskim studijama,
  • master akademskim studijama,
  • doktorskim akademskim studijama i
  • drugim oblicima usavršavanja iz oblasti finansija 

U skladu sa utvrđenim delokrugom rada, nastavni procesi u okviru studijskih programa odvija se kroz uže naučne oblasti koje čine:

  • Ekonomska teorija i politika,
  • Finansije i računovodstvo

PRIPADNICI KATEDRE:

 Ime i prezime Kontakt
 major dr Ivan Milojević, dipl. ekon. 
 vojni službenik van. prof. dr Snežana Krstić, dipl. ekon.  
 vojni službenik doc. dr Nebojša Dragović, dipl. ekon. nebojsa.dragovic@mod.gov.rs
 zastavnik Vladan Vilaret
 

 


PROJEKTI KATEDRE:

Naziv projekta Trajanje Broj
Razvoj finansijske službe Vojske Srbije od 1985. do 2015. godine
 2017-2019 VA-DH/5/17-19

NAUČNO ISTRAŽIVAČKI RAD:

Naučni skupovi i simpozijumi na kojima učestvuju nastavnici katedre:

  • Revizija, Palić
  • Ekonomski održivi razvoj, Aranđelovac
  • SIM-OP-IS
  • Upravljanje kvalitetom i pouzdanošću
Nastavnici katedre svoje radove objavljuju u stručnim časopisima koji su kategorizovani od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs