Противваздухопловна одбрана

Назив студијског програма је Противваздухопловна одбрана и има све елементе програма основних академских студија. По својој структури припада пољу техничко-технолошких наука, област индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент. 

Програм је усмерен тако да кадети завршетком студија, поред чина официра рода АРЈ за ПВД и службе ВОЈ, стичу академски назив дипломирани инжењер менаџмента.
Обавезни и изборни предмети дефинисани су на основу доминантних захтева који се јављају током извршавања мисија и задатака рода АРЈ за ПВД и службе ВОЈ у противваздухопловној одбрани (ПВО).

Сврха студијског програма Противваздухопловна одбрана је образовање кадета Војне академије на позив официра рода АРЈ за ПВД и службе ВОЈ. Овај студијски програм је у складу са циљевима и задацима образовања у Војној академији, односно са општим циљевима и задацима образовања будућих официра родова и служби у Војсци Србије. 
 
Студијски програм Противва¬здухо¬пловна одбрана реализује се у две студијске групе – модула: 
- Артиљеријско-ракетних јединица за противваздухопловна дејана (АРЈ за ПВД),
- Ваздушно осматрање и јављање (ВОЈ)

Циљ студијског програма је постизање компетенција и академских знања и вештина из више научних области са тежиштем на научну област из поља техничко-технолошких наука. То укључује и развој креативних официрских и нжењерских способности за разматрање и решавање специфичних, ускостручних проблема и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за професионалан рад. 

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: kancelarija@va.mod.gov.rs