ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Upis u Vojnu akademiju - PRAVI IZBOR / Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije

Studiranjem  sadržaja  iz  studijskog  programa  kadeti  stiču  znanja  iz sledećih  oblasti:  društvenih nauka, menadžmenta, ekonomskih nauka, organizacionih nauka, matematike i prirodnih nauka, kao i iz oblasti tehnologija, mašinstva, saobraćaja, elektrotehnike i računarstva. Nakon usvajanja znanja iz ovih predmetnih oblasti kadeti imaju osnovna znanja za izučavanje specifičnih stručnih i specijalističkih predmeta, iz određenih modula.
Studijski programi obuhvataju veliki broj različitih naučnih i stručnih oblasti, zbog čega imaju karakter interdisciplinarnih studija. 

Osnovne akademske studije realizuju se kroz osam studijskih programa:
  • Menadžment u odbrani,
  • Vojnomašinsko inženjerstvo,
  • Vojnoelektronsko inženjerstvo,
  • ABH odbrana, 
  • Protivvazduhoplovna odbrana, 
  • Logistika odbrane,
  • Vojnogeodetsko inženjerstvo i 
  • Javne finansije. 
Integrisane akademske studije realizuju se kroz studijski program Vojno vazduhoplovstvo.

Studijski programi po svojoj strukturi imaju karakter interdisciplinarnih studija u poljima društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih i tehničko-tehnoloških nauka. Studijski programi Menadžment u odbrani i Javne finasije imaju težište na društveno-humanističkim naukama, a ostali studijski programi na tehničko-tehnološkim i prirodno-matematičkim naukama.
 
Shodno tome, studijski program Menadžment u odbrani spada u naučnu oblast Menadžment i biznis, studijski program Javne finasije spada u naučnu oblast ekonomskih nauka, studijski program ABHO u naučnu oblast nauke o zaštiti životne sredine a studijski programi Vojnomašinskog inženjerstva,  Vojnoelektronskog inženjerstva, Vojnogeodetskog inženjerstva i Vojnog vazduhoplovstva u naučnu oblast mašinskog, elektrotehničkog, geodetskog i saobraćajnog inženjerstva. Studijski program Logistika odbrane ima karakter IMT studija.
 
Na osnovne akademske studije u Vojnoj akademiji mogu se upisati lica nakon uspešno završene četvorogodišnje srednje škole i po osnovu objavljenog konkursa. Od 2007. godine postoji mogućnost studiranja i osoba ženskog pola. Pre prijema na osnovne akademske studije vrši se provera znanja iz oblasti matematike, kao i zdravstvenih i fizičkih sposobnosti kandidata.

Prilikom upisa, kadeti  se opredeljuju po kom studijskom programu žele da se školuju. Na izbor studijskog programa najviše utiču lična interesovanja i sposobnosti kadeta. 

HorSeparator
Maksima
“Život je večita borba. Ko sme taj može, ko ne zna za strah taj ide napred”
...To te sprema za život kada ćeš preuzeti odgovornost za svoju porodicu, decu, jedinicu i širu zajednicu. Naučićeš da smelo živiš sa strahom, da donosiš odluke kad je teško, kad nema vremena, kad od tvoje odluke zavise životi drugih ljudi. Ako u tome budeš uspešan, to će te vremenom ispunjavati ponosom i zadovoljstvom, a drugi će te prepoznati kao oficira za velike poduhvate.

I tako ćeš rasti tokom cele tvoje karijere. O visinama nećeš morati da sanjaš. Do njih sasvim sigurno možeš stići.
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna