Мастер радови

Мастер академске студије обезбеђују проширивање знања стечених на основним академским студијама и стицање компетенција за обављање виших дужности у свом роду – служби, као и за обављања послова мастер менаџера, мастер инжењера, мастер економисте, односно мастер аналитичара заштите животне средине итд.

Студије трају једну годину или два семестра, чиме се остварује 60 ЕСПБ.

Мастер академске студије реализују се у седам студијских програма:

Војноелектронско инжењерство
Војномашинско инжењерство,
Војноиндустријскоинжењерсство,
Мехатроника на моторним возилима,
АБХ одбрана,  
Војни менаџмент и
Јавне финансије,

Након успешног завршетка добија се звање мастер менаџер, мастер инжењер одређеног профила, мастер економиста или мастер аналитичар заштите животне средине.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs