АБХ одбрана

Сврха студијског програма Атомско-биолошко-хемијске одбране је образовање кадета Војне академије за позив официра Атомско-биолошко-хемијске службе, као и дипломираног аналитичара заштите животне средине.

Основне академске студије АБХО реализују се кроз студијски програм АБХ одбране током четири академске године (осам семестара). Укупан број ЕСПБ које кадет треба да скупи да би завршио овај степен студија је 240.

Будући официри – дипломирани аналитичари заштите животне средине, биће оспособљени за решавање основних проблема на својим почетним дужностима командира вода које су у вези са контролом НХБ ситуације на територији, санирањем последица НХБ акцидената у миру и рату и контролу хемикалија и загађујућих супстанци у животној средини.                 

Кадет стиче диплому дипломираног аналитичара заштите животне средине ако у предвиђеном року испуни све обавезе предвиђене студијским програмом и тако сакупи 240 ЕСПБ бодова.

Осим дипломе, кадету се издаје и Додатак дипломи који означава компетенције кадета за професионалног официра службе АБХ, као и за дипломираног аналитичара у заштити животне средине.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs