ABH odbrana

Svrha studijskog programa Atomsko-biološko-hemijske odbrane je obrazovanje kadeta Vojne akademije za poziv oficira Atomsko-biološko-hemijske službe, kao i diplomiranog analitičara zaštite životne sredine.

Osnovne akademske studije ABHO realizuju se kroz studijski program ABH odbrane tokom četiri akademske godine (osam semestara). Ukupan broj ESPB koje kadet treba da skupi da bi završio ovaj stepen studija je 240.

Budući oficiri – diplomirani analitičari zaštite životne sredine, biće osposobljeni za rešavanje osnovnih problema na svojim početnim dužnostima komandira voda koje su u vezi sa kontrolom NHB situacije na teritoriji, saniranjem posledica NHB akcidenata u miru i ratu i kontrolu hemikalija i zagađujućih supstanci u životnoj sredini.                 

Kadet stiče diplomu diplomiranog analitičara zaštite životne sredine ako u predviđenom roku ispuni sve obaveze predviđene studijskim programom i tako sakupi 240 ESPB bodova.

Osim diplome, kadetu se izdaje i Dodatak diplomi koji označava kompetencije kadeta za profesionalnog oficira službe ABH, kao i za diplomiranog analitičara u zaštiti životne sredine.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs