ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Odnosi s javnošću / Aktuelnosti / Održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“

Održan naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“

U Domu Garde na Topčideru danas je započeo naučni skup „Srbija i strategijska raskršća“ u organizaciji Škole nacionalne odbrane i Instituta za strategijska istraživanja, čiji je cilj sagledavanje i procena dugoročnih strategijskih trendova i pojava na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

Stručnom skupu su prisustvovali ministar odbrane Zoran Đorđević i načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković, predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, državnih institucija i akademske zajednice naše zemlje.

Otvarajući naučni skup, ministar Đorđević je istakao da je ovo okupljanje izuzetna prilika da naučna i stručna javnost iznese rezultate istraživanja i svoje poglede o brojnim temama i značajnim izazovima sa kojima se danas suočava savremeni svet, a koji imaju značajan uticaj na Republiku Srbiju stavljajući je na ozbiljna iskušenja.

- Traženje adekvatnih i efektnih odgovora na sve kompleksnije izazove savremenog sveta, opredeljenost za mir, saradnju i zajedničko delovanje usmereno ka zaštiti univerzalnih vrednosti i na njima utemeljenih globalnih interesa, predstavlja osnovu odgovornog delovanja savremenih država – naglasio je ministar odbrane dodajući da je naša zemlja trajno opredeljena za unapređenje vrednosti demokratije, ekonomske i društvene stabilnosti i bezbednosti, kao i da pruža značajan doprinos unapređenju regionalne i globalne bezbednosti.

Govoreći o značaju današnjeg naučnog skupa, on je konstatovao da on treba da ponudi odgovore na značajna pitanja strategijske i geopolitičke realnosti Republike Srbije, a naučna zasnovanost zaključaka sa ovog skupa će izvesno dati doprinos pouzdanijem procesu donošenja odluka u sistemu odbrane.

Prema rečima direktorke Instituta za strategijska istraživanja dr Jovanke Šaranović, skup je prilika da kompetentni stručnjaci iz pomenutih oblasti iznesu svoje poglede na brojne i kompleksne izazove sa kojima se suočava svet na početku 21. veka, a koji svojom protivurečnom dinamikom ispoljavaju značajan uticaj na Srbiju ugrožavajući mogućnost pune zaštite i dalje afirmacije njenih nacionalnih vrednosti i interesa.

Kako je istakao načelnik Škole nacionalne odbrane pukovnik dr Miroslav Talijan, naučni skup je koncipiran u pet tematskih poglavlja, a svi radovi su objavljeni u zborniku radova „ISIKS -2016“, koji jasno i celovito daju pregled bezbednosnih rizika i pretnji i drugih aktuelnih bezbednosnih problema, kao i njihovu refleksiju i uticaj na nacionalnu bezbednost.
 
On je na početku izrazio zahvalnost prisutnim predstavnicima resornih ministarstava Vlade , zatim rektoru Novosadskog univerziteta gospodinu prof. dr Dušanu Nikoliću, prisutnim profesorima Beogradskog univerziteta i drugih obrazovnih institucija, starešinama i istaknutim naučnim radnicima i ekspertima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Načelnik ŠNO je podsetio na relativno davno održana četiri naučna skupa iz oblasti vojnih nauka (nauke odbrane), tematski usmerenih na područja vojne doktrine i vojne strategije i to pod nazivima: /1/ „Vojna nauka” (1971);  /2/ „Vojna nauka i vojna doktrina” (1997);  /3/ „Naučna izgrađenost vojne strategije i osnovni činioci njenog razvoja” (2001),  i „Nauke odbrane” (2011). Takođe, u okviru obeležavanja jubileja Šest decenija postojanja i rada Škole nacionalne odbrane Vojne akademije (2015) na naučnom skupu i forumu izloženi su zapaženi radovi (i diskusije) od značaja za razvoj teorije i unapređenje prakse iz domena vojne strategije.

Naučni skup: „Srbija i strategijska raskršća” („ISIKS 2016”), pod sloganom „Promišljati o prošlosti, razumeti sadašnjost i kreirati budućnost”, posvećen je sagledavanju i proceni dugoročnih strategijskih trendova i pojava na globalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kao i razvoju strategijskog mišljenja kao važne pretpostavke rešavanja najznačajnijih strateških problema Republike Srbije, kako iz oblasti bezbednosti i odbrane, tako i šire.

Inicijativa za organizovanje naučnog skupa, potekla je neposredno nakon obeležavanja pomenutog jubileja šest decenija postojanja i rada Škole nacionalne odbrane Vojne akademije. Ideju o pripremi, održavanju i zajedničkom nastupu na naučnom skupu, prihvatio je Institut za strategijska istraživanja Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i aktivnost je uvrštena u Plan naučnoistraživačke delatnosti Ministarstva odbrane i Vojske Srbije za 2016. godinu. Na taj način operacionalizovan je zadatak postavljen Vojnoj akademiji, pre nekoliko godina, da se periodično organizuje naučni skup  iz područja nauke o odbrani.

Na skupu je prezentovano 48 radova u kojima je 72 autora izložilo rezultate svojih istraživanja teorije, prakse i relevantnog zakonodavstva. Svi radovi su objavljeni u Zborniku radova: „ISIKS 2016”, a svrstani su u pet tematskih poglavlja koja sadržajno odgovaraju sekcijama naučnog skupa, a to su:
    „Razvoj teorije i prakse strategijskog mišljenja kao pretpostavke unapređenja bezbednosti i odbrane”,  
    „Teorijska i praktična izgrađenost Strategije i Vojne strategije”,
    „Strategijska raskršća u prošlosti – istorijske pouke”,
    „Globalno geopolitičko prestrojavanje i vojno-političke promene u Evropi – strategijske implikacije”
    „Stari – novi izazovi, rizici i pretnje – strategijsko-doktrinarne dileme u oblasti bezbednosti i odbrane

U zaključnim napomenama pukovnik Talijan je istakao da se može konstatovati da se bezbednosni izazovi, rizici i pretnje menjaju kao i sve drugo u životu. Poznata je Heraklitova maksima: „panta rei“, sve teče, sve se menja. Tako je i sa bezbednošću u svetu, pa i regionu u kome živimo.

Kako je naglasio pukovnik Talijan, gotovo svaki dan donosi nešto novo, neko pitanje koje traži kvalitetan i efikasan sistemski odgovor. Činjenica je da se sve ubrzano menja i znamo da se mnoge promene koje imaju veliki uticaj na nas i naše društvo – državu i sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije – odvijaju bez našeg učestvovanja u njihovom kreiranju, generalno, mimo naše volje. To je i razlog zašto nas neke od promena kad-kad iznenade i što pojedine promene naslućujemo, a za neke znamo da će se dogoditi s velikom verovatnoćom. Ovakve okolnosti nas stavljaju u situaciju, a istorija i razvoj našeg društva i Srbije to i potvrđuju, da se prema onome što se dešava oko nas, i naročito na strategijskim raskršćima, moramo odnositi aktivno i proaktivno.

Rečju, dodao je pukovnik Talijan, moramo se aktivno prilagođavati promenama bezbednosnog okruženja koje su nas zadesile i, isto tako, treba da se proaktivno odnosimo prema onim promenama čiji su nagoveštaji već uočljivi i prepoznatljivi. Dakle, ne smemo da budemo učmali, rigidni. Naš zadatak s ovog naučnog skupa je bio da te odgovore ponudimo u skladu s našim i inostranim najnovijim naučnim i praktičnim saznanjima.

Takođe, činjenice da se okolnosti iz okruženja u kome živimo i samo bezbednosno okruženje neprekidno menjaju, uslovljavaju nas da moramo u relativno kratkim vremenskim intervalima da odlučujemo kako da delujemo. Bezbednosni i odbrambeni sistemi se svakodnevno suočavaju sa promenama koje se dešavaju u njihovom okruženju i u njima samima, bilo da se radi o novim bezbednosnim događajima i trendovima, novim zakonima ili novim tehnologijama.

Svaka promena, prema rečima načelnika ŠNO, istovremeno je i šansa i opasnost, i oba ta aspekta nam stvaraju probleme. Šansa, čak i ako u sebi ne sadrži nikakvu opasnost, postaje problem čim postavimo pitanje kako da je dosegnemo i iskoristimo. Opasnost već samu po sebi doživljavamo kao problem. Zato, naš um treba da bude neprestano otvoren prema promenama. Rečima Ive Andrića: „tok događaja u životu ne zavisi od nas, nikako ili vrlo malo, ali način na koji ćemo događaje podneti zavisi u dobroj meri od nas samih“, dakle, na to treba trošiti snagu i obraćati pažnju.

Prema zaključku načelnika Škole nacionalne odbrane, današnji naučni skup, uz respektabilne rezultate publikovanih radova autora a koji su odraz serioznog i metodološki zasnovanog strategijskog promišljanja, sagledavanja i analize sistema odbrane i bezbednosne stvarnosti, nesumnjivo će doprineti daljem jačanju naučno-nastavnih osnova strategije i pružiti saznanja institucijama i organizacijama naše države, društvu i našoj zajednici koja mogu poslužiti za neophodno potrebnu uspešniju reakciju na savremene oblike ugrožavanja bezbednosti, te tako i sistemu nacionalne bezbednosti, Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije u odbrani naše otadžbine Republike Srbije.

HorSeparator
Konkurs za izbor najbolje besede na temu "Čast je naša imovina"
Prijava aranžmana na 51. SP Kopanik, zimska sezona 2019/2020. godine
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190
E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna