Pravilnici

Uputstvo za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje nastavnike možete preuzeti OVDE.

Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika Univerziteta odbrane možete preuzeti OVDE.

Odluku o usvajanju uputstva za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje nastavnika možete pogledati OVDE.

Odluku o usvajanju jedinstvenog teksta konkursa za izbor/ponovni izbor u zvanja nastavnika u Vojnoj akademiji Univerziteta odbrane u Beogradu možete pogledati OVDE.

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs