latinica | english
HorSeparator

Насловна /

29. 11. 2016.   11:30:46

Интерни конкурс за избор лица у звања наставника вештина и сарадника у пољу друштвено-хуманистичких и техничко - технолошких наука

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

 

Расписује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА

У  ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Избор у звање наставника вештина и сарадника, и то:

 

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

 

-     избор једног лица у звање наставника војних вештина за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом,

-     избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Тактика јединица пешадије са наоружањем и опремом и

-     избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Тактика речних јединица са наоружањем и опремом.

 

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

-    избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Снабдевање.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1)      да је кандидат официр Војске Србије, запослен у Министарству одбране или Војсци Србије или професионално војно лице

2)     да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

за избор у звање наставника војних вештина

1)     да је кандидат завршио Командно-штабно усавршавање или студије другог степена са просечном оценом најмање 8,00;

2)     да кандидат има последње две службене оцене најмање врло добар;

3)     да кандидат има успешно обављање командних или штабних дужности;

4)     да је кандидат аутор два рада са позитивном рецензијом.

 

за избор у звање наставника практичне наставе

1)     да је завршио студије првог степена (Војна академија одговарајућег рода, службе односно студијског програма);

2)     да поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад;

3)     да има последње две службене оцене најмање врло добар и

4)     да је успешно обављао дужности командира вода или дужности истог или вишег ранга.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1.      доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса;

2.      биографске податке;

3.      библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл, садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада);

4.      сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду);

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

 

Пријаве на конкурс за избор звање сарадника, подносе се на адресу ВП 2977, Београд а преко катедре која је покренула поступак расписивања конкурса, са назнаком „конкурс за избор у звања сарадника“. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту) и телефон, ужу научну област за коју се пријава односи.

 

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

 

Конкурсна документација се неће враћати.

 

Конкурс је отворен до 21. децембра 2016. године.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

Кандидати који буду изабрани у звања сарадника, неће бити постављани на формацијска места у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4-6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).

 

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна