latinica | english
HorSeparator

Насловна /

08. 03. 2017.   11:55:08

Интерни конкурс за избор лица у звања наставника вештина и сарадника у пољу друштвено-хуманистичких наука

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

 

Расписује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА У  ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА НАУКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избор у звање наставника вештина, и то:

-   избор једног лица у звање наставник војних вештина за ужу научну област Финанисије и рачуноводство;

-      избор једног лица у звање наставник војних вештина за ужу научну област Оператика;

-    избор једног лица у звање професор војних вештина за ужу научну област Менаџмент у одбрани;

-    избор једног лица у звање асистент за ужу научну област Менаџмент у одбрани и

-    избор једног лица у звање асистент за ужу научну област Економија логистике одбране – Интендантура

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1)      да је кандидат официр Војске Србије, запослен у Министарству одбране или Војсци Србије,

2)     да кандидат поседује смисао и способност за наставни рад и допринос у настави и

3)     да кандидат поседује стручни и професионални допринос у области за коју се бира.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

за избор у звање професора војних вештина

1)     да је кандидат завршио Генералштабно усавршавање са просечном оценом најмање  8,00 или стечено звање доктора наука;

2)   да кандидат поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање, када је довољно да поседује склоност за наставни рад,

3)     да кандидат има последње две службене оцене најмање врло добар;

4)     да кандидат има успешно обављање командних или штабних дужности и

5)     да је кандидат аутор најмање три стручна рада са позитивном рецензијом.

 

за избор у звање наставник војних вештина

1)  да је кандидат завршио Командно-штабно усавршавање са просечном оценом најмање  8,00 или стечено звање магистра наука;

2)   да кандидат поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање, када је довољно да поседује склоност за наставни рад,

3)     да кандидат има последње две службене оцене најмање врло добар;

4)     да кандидат има успешно обављање командних или штабних дужности и

5)     да је кандидат аутор најмање два стручна рада са позитивном рецензијом.

 

за избор у звање асистент

1)  да је студент докторских студија односно магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације;

2)     да је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8,00).

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1.      доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса;

2.      биографске податке;

3.      библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл, садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и

4.      сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду).

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

 

Пријаве на конкурс за избор звање сарадника, подносе се на адресу ВП 2977, Београд а преко катедре која је покренула поступак расписивања конкурса, са назнаком „конкурс за избор у звања сарадника“. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту) и телефон, ужу научну област за коју се пријава односи.

 

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

 

Конкурсна документација се неће враћати.

 

Конкурс је отворен до 5. априла 2017. године.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

Кандидати који буду изабрани у звања сарадника, неће бити постављани на формацијска места у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4-6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).

 

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна