ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

08. 03. 2017.   11:55:08

Interni konkurs za izbor lica u zvanja nastavnika veština i saradnika u polju društveno-humanističkih nauka

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

VOJNA AKADEMIJA

 

Raspisuje

 

INTERNI KONKURS ZA IZBOR LICA U ZVANjA NASTAVNIKA VEŠTINA I SARADNIKA U  POLjU DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA NAUKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbor u zvanje nastavnika veština, i to:

-   izbor jednog lica u zvanje nastavnik vojnih veština za užu naučnu oblast Finanisije i računovodstvo;

-      izbor jednog lica u zvanje nastavnik vojnih veština za užu naučnu oblast Operatika;

-    izbor jednog lica u zvanje profesor vojnih veština za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani;

-    izbor jednog lica u zvanje asistent za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani i

-    izbor jednog lica u zvanje asistent za užu naučnu oblast Ekonomija logistike odbrane – Intendantura

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

1)      da je kandidat oficir Vojske Srbije, zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije,

2)     da kandidat poseduje smisao i sposobnost za nastavni rad i doprinos u nastavi i

3)     da kandidat poseduje stručni i profesionalni doprinos u oblasti za koju se bira.

 

POSEBNI USLOVI KONKURSA

 

za izbor u zvanje profesora vojnih veština

1)     da je kandidat završio Generalštabno usavršavanje sa prosečnom ocenom najmanje  8,00 ili stečeno zvanje doktora nauka;

2)   da kandidat poseduje pozitivnu ocenu nastavnog rada, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje, kada je dovoljno da poseduje sklonost za nastavni rad,

3)     da kandidat ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo dobar;

4)     da kandidat ima uspešno obavljanje komandnih ili štabnih dužnosti i

5)     da je kandidat autor najmanje tri stručna rada sa pozitivnom recenzijom.

 

za izbor u zvanje nastavnik vojnih veština

1)  da je kandidat završio Komandno-štabno usavršavanje sa prosečnom ocenom najmanje  8,00 ili stečeno zvanje magistra nauka;

2)   da kandidat poseduje pozitivnu ocenu nastavnog rada, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje, kada je dovoljno da poseduje sklonost za nastavni rad,

3)     da kandidat ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo dobar;

4)     da kandidat ima uspešno obavljanje komandnih ili štabnih dužnosti i

5)     da je kandidat autor najmanje dva stručna rada sa pozitivnom recenzijom.

 

za izbor u zvanje asistent

1)  da je student doktorskih studija odnosno magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije;

2)     da je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje osam (8,00).

 

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

 

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

1.      dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa;

2.      biografske podatke;

3.      bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjige, zbornika i sl, sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recenzentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada) i

4.      saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu).

 

NAČIN KONKURISANjA

 

Prijave na konkurs za izbor zvanje saradnika, podnose se na adresu VP 2977, Beograd a preko katedre koja je pokrenula postupak raspisivanja konkursa, sa naznakom „konkurs za izbor u zvanja saradnika“. U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu) i telefon, užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

 

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

 

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Konkurs je otvoren do 5. aprila 2017. godine.

 

VAŽNA NAPOMENA

 

Kandidati koji budu izabrani u zvanja saradnika, neće biti postavljani na formacijska mesta u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 73. stav 4-6 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-aut. tum., 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013).

 

 


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna