latinica | english
HorSeparator

Насловна /

02. 06. 2017.   08:23:36

Интерни конкурс за избор лица у звања сарадника у пољу техничко-технолошких наука

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

 

Расписује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА САРАДНИКА

У  ПОЉУ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ  НАУКА

 

 

 

 

 

 

Избор у звање наставника вештина, и то:

 

-    избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Систем логистике.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1)      да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије

2)      да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад и

3)     да кандидат поседује стручни и професионални допринос у области за коју се бира.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1)     да је кандидат има завршено Генералштабно усавршавање са просечном оценом 8,00 или стечено звање доктора наука;

2)     да су му последње две службене оцене најмање врло добар,

3)     да има успешно обављање командних или штабних дужности и

4)     да је аутор најмање три стручна рада са позитивном рецензијом.

 

за избор у звање сарадника у настави

1)     да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких студија;

2)     да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8,00;

3)     да показује смисао и способност за наставни рад.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1.      доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса;

2.      биографске податке;

3.      библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада);

4.      сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду);

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

 

Пријаве на конкурс за избор звање наставника вештина, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком „конкурс за избор у звања наставника вештина у пољу техничко-технолошких наука“. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту) и телефон, ужу научну област за коју се пријава односи.

 

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

 

Конкурсна документација се неће враћати.

 

Конкурс је отворен до 4. јула 2017. године.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

Кандидати који буду изабрани у звања наставника вештина, неће бити постављани на формацијска места у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4-6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна