ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna / Odnosi s javnošću / Odnosi s medijima / Vesti / Interni konkurs za izbor lica u zvanja saradnika i nastavnika veština u polju tehničko-tehnoloških nauka

Vesti
17. 07. 2017.   14:53:58

Interni konkurs za izbor lica u zvanja saradnika i nastavnika veština u polju tehničko-tehnoloških nauka

UNIVERZITET ODBRANE U BEOGRADU

VOJNA AKADEMIJA

 

Raspisuje

 

INTERNI KONKURS ZA IZBOR LICA U ZVANjA SARADNIKA I NASTAVNIKA VEŠTINA

                     U  POLjU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH  NAUKA 

 

1. Izbor jednog lica u zvanje profesora vojnih veština za užu naučnu oblast Vojno vazduhoplovstvo.

 

2. Izbor u zvanje saradnika i to:

 

-    izbor jednog lica u zvanje asistenta za užu naučnu oblast Održavanje,

-    izbor dva lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Održavanje i

-    izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Snabdevanje.

 

OPŠTI USLOVI KONKURSA

 

1)      da je kandidat oficir Vojske Srbije ili vojni službenik, zaposlen u Ministarstvu odbrane ili Vojsci Srbije i

2)     da je kandidatov dosadašnji nastavni rad pozitivno ocenjen, osim ako se bira po prvi put, kada je dovoljno da poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad.

 

POSEBNI USLOVI KONKURSA

za izbor u zvanje profesora vojnih veština

1)      da je završio Generalštabno usavršavanje sa prosečnom ocenom najmanje osam (8,00) ili stečeno naučno zvanje doktora nauka;

2)      da poseduje pozitivnu ocenu nastavnog rada, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje kada je dovoljno da kandidat poseduje sklonost i sposobnost za nastavni rad;

3)      da ima poslednje dve službene ocene najmanje vrlo dobar;

4)      da je uspešno obavljao komandne ili štabne dužnosti i

5)      da je autor tri stručna rada sa pozitivnom recenzijom.

 

za izbor u zvanje asistenta

1)   da je kandidat student doktorskih studija odnosno da je magistar nauka kome je prihvaćena tema doktorske disertacije;

2)     da je predhodne nivoe studija završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00 i

3)     da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

za izbor u zvanje saradnika u nastavi

1)     da je kandidat student master akademskih studija ili specijalističkih studija;

2)     da je studije prvog stepena završio sa prosečnom ocenom najmanje 8,00;

 

3)     da pokazuje smisao i sposobnost za nastavni rad.

  

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU NA KONKURS

 

Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože:

1.      dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova konkursa;

2.      biografske podatke;

3.      bibliografiju objavljenih radova i CD sa elektronskim verzijama objavljenih radova (skenirane naslovne strane časopisa, knjige, zbornika i sl., sadržaj, stranice sa značajnim podacima kao što su: podaci o izdavaču, podaci o recenzentima, podaci o uređivačkom odboru, podaci o programskom odboru i sl., zavisno od toga gde je rad objavljen i tekst rada);

4.      saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu na Vojnoj akademiji (samo za kandidate van Vojne akademije odnosno Univerziteta odbrane u Beogradu);

 

NAČIN KONKURISANjA

 

Prijave na konkurs za izbor zvanje saradnika, podnose se na adresu VP 2977, Beograd sa naznakom „konkurs za izbor u zvanja saradnika“. U prijavi obavezno navesti adresu (vojnu poštu) i telefon, užu naučnu oblast za koju se prijava odnosi.

 

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.

 

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Konkurs je otvoren do 15. avgusta 2017. godine.

 

 

VAŽNA NAPOMENA

 

Kandidati koji budu izabrani u zvanja saradnika, neće biti postavljani na formacijska mesta u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze saradnika ostvarivati sa formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 73. stav 4-6 Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 76/2005, 100/2007-aut. tum., 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013).

 


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna