latinica | english
HorSeparator

Насловна / Односи с јавношћу / Односи с медијима / Вести / Интерни конкурс за избор лица у звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника у пољу друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-математичких наука

Вести
08. 11. 2017.   08:00:20

Интерни конкурс за избор лица у звања наставника страног језика, наставника вештина и сарадника у пољу друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких и природно-математичких наука

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

 

Расписује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА СТРАНОГ ЈЕЗИКА, НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА

У  ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ, ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ И ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА
 

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Избор у звање наставника физичког васпитања и спорта, наставника практичне наставе и наставника страног језика, и то:

 

-   поновни избор десет лица у звање наставника физичког васпитања и спорта за ужу научну област Физичко васпитање,

-    поновни избор десет лица у звање наставника страног језика за ужу научну област Енглески језик,

-    поновни избор једног лица у звање наставника страног језика за ужу научну област Немачки језик,

-    поновни избор једног лица у звање наставника страног језика за ужу научну област Италијански језик,

-    избор једног лица у звање наставника страног језика за ужу научну област Руски језик и

-    избор два лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Тактика речних јединица с наоружањем и опремом.

 

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Избор у звање сарадника, наставника војних вештина и спорта и наставника практичне наставе, и то:

 

-   избор два лица у звање наставника војних вештина за ужу научну област Водни саобраћај,

-   избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Водни саобраћај,

-    избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Геодезија и

-    избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Одржавање.

 

В) ПОЉЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИХ НАУКА

Избор у звање сарадника и наставника практичне наставе, и то:

-    избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Математика и

-    избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Географија.

 

 

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

1)      да је кандидат официр Војске Србије или војни службеник  запослен у Министарству одбране или Војсци Србије или цивилно лице за избор у звање наставника страног језика за ужу научну област Руски језик.

2)     да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

за избор у звање наставника војних вештина

1)     да је кандидат завршио Командно-штабно усавршавање или студије другог степена са просечном оценом најмање 8,00,

2)     да кандидат има последње две службене оцене најмање врло добар,

3)     да кандидат има успешно обављање командних или штабних дужности и

4)     да је кандидат аутор два рада са позитивном рецензијом.

 

за избор у звање наставника практичне наставе

1)  да је завршио студије првог степена (Војна академија одговарајућег рода, службе односно студијског програма),

2)    да поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад,

3)     да има последње две службене оцене најмање врло добар и

4)     да је успешно обављао дужности командира вода или дужности истог или вишег ранга.

 

за избор у звање асистента

5)   да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,

6)     да је предходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и

7)     да показује смисао и способност за наставни рад.

 

за избор у звање сарадника у настави

5)     да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких студија;

6)     да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8,00,

7)     да показује смисао и способност за наставни рад.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1.      доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса;

2.      биографске податке;

3.      библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада);

4.      сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду);

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

 

Пријаве на конкурс за избор звање наставника вештина, наставника практичне наставе, наставника физичког васпитања и спорта и наставника страног језика и сарадника, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком „конкурс за избор у звања наставника вештина, наставника практичне наставе, наставника физичког васпитања и спорта и наставника страног језика и сарадника “. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту) и телефон, ужу научну област за коју се пријава односи.

 

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

 

Конкурсна документација се неће враћати.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

 

Кандидати који буду изабрани у звања наставника вештина, наставника практичне наставе, наставника физичког васпитања и спорта и наставника страног језика и сарадника, неће бити постављани на формацијска места у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 73. став 4-6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 76/2005, 100/2007-аут. тум., 97/2008, 44/2010, 93/2012 и 89/2013).

 

 Архива вести   2011 2010 2009  2008
Претраживање Вести
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна