ћирилица | english
Mailing lista
Vaš e-mailВаш еМаил...
Kod sa slike
Prijavi se

generiši novi kod
HorSeparator

Naslovna / Pozdravna reč Načelnika Vojne akademije

Pozdravna reč Načelnika Vojne akademije

Poštovani,

Dobro došli na zvaničnu prezentaciju Vojne akademije.

Vojna akademija već više od 160 godina predstavlja dokaz snage srpske države i naroda kroz autentičan razvoj vojnog školstva tokom istorije.

Kao jedan od najstarijih stubova obrazovanja u Republici Srbiji, Vojna akademija konstantno razvija i reformiše studijske programe prateći duh vremena, razvoj savremene vojne misli i prilagođavajući obrazovanje i vaspitanje oficirskog kadra potrebama svoje vojske.

Iako su pokušaji stvaranja oficirskog kora započeti 1833. godine, u doba kneza  Miloša Obrenovića, slanjem srpskih mladića na školovanje u Rusiju, ipak 18. marta 1850. godine knez Aleksandar Karađorđević odobrava formiranje Artilerijske škole, koje predstavlja konačno utemeljenje vojnog školstva u Srbiji.

To je razlog da se u Vojsci Srbije 18. mart usvoji kao Dan Vojne akademije.

Danas Vojna akademija ima akreditovane studijske programe u okviru osnovnih i specijalističkih akademskih studija u sistemu visokog obrazovanja Republike Srbije.

U njenom sastavu je Vojna gimnazija koja sprovodi nastavu prema programu srednjeg obrazovanja gimnazijskog usmerenja.

Škola nacionalne odbrane, kao deo Vojne akademije, objedinjuje sve nivoe usavršavanja oficira, od taktičkog do strategijskog nivoa.

Akademija ima kvalitetan nastavnički kadar sa bogatim iskustvom i kapacitetima za obavljanje obrazovnog procesa u kabinetima i na terenu, uz kombinovanje klasičnih i savremenih metoda kontinuirane edukacije, sa  tendencijom da preraste u regionalni centar za školovanje vojnih kadrova.

U Vojnoj akademiji pomno se prate i izučavaju iskustva vojnog školstva zemalja u regionu, zemalja članica Partnerstva za mir i članica NATO, ali i čuvaju i unapređuju vrednosti i tradicije srpskog vojnog školstva.                                       

Budući oficiri stiču stručna znanja koja će im omogućiti rad na funkcionalnim dužnostima u Vojsci Srbije u sve tri misije.

Bogata vojnoobrazovna iskustva, profilisan i kompetentan nastavnički kadar, kombinovanje tradicionalnih i savremenih metoda edukacije, stalna težnja za razmenom iskustava sa partnerima i nastojanje da se evaluacijom kadar što više približi potrebama Vojske Srbije stalni su izazovi koje Vojna akademija postavlja u vrh svojih prioriteta.

Čast je naša imovina, a znanje je naša moć.


general-major

Goran Zeković
HorSeparator

Samo u susretu bogate tradicije i savremenih obrazovnih zahteva Vojna akademija će biti prepoznatljiv brend u zemlji i u svetu.
Cilj školovanja na Vojnoj akademiji je obrazovanje i osposobljavanje studenata i oficira za odgovarajuće dužnosti u rodu-službi (u skladu sa misijama i zadacima Vojske) i sticanje znanja neophodnih za dalje usavršavanje.
VOJNA AKADEMIJA
Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna