latinica | english
HorSeparator

Насловна /

28. 12. 2017.   16:24:52

ИЗБОР У НАУЧНА И НАСТАВНА ЗВАЊА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ ЈЕДИНИЦАМА УНИВЕРЗИТЕТА ОДБРАНЕ

ИЗБОР У НАУЧНА ЗВАЊА

Сагласно члану 15. став 3. 15. став 3. Правилника о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача („Сл. гласник РС“, бр. 24/2016, 21/2017 и 38/2017), а поступајући у складу са чланом 81. тачка 18. Статута Војне академије („СВЛ“, бр. 17/12), ставља се на увид јавности Извештај комисије о испуњености услова за за оцену испуњености услова за стицање научног звања:

– виши научни сарадник из области Хемијских технологија, за пуковника ванр. др Радована Каркалића (извештај комисије).

– научни сарадник из области друштвених наука – Менаџмент, за пуковника доц. др Хајрадина Радончића (извештај комисије).

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 25. 12. 2017. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 23. 01. 2018. ГОДИНЕ

 

ИЗБОР У ЗВАЊА НАСТАВНИКА

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 275 од 1. марта 2017. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Бродомашинство за пријављеног кандидата потпуковника др Јова Даутовића, дипл. инж. (извештај кандидата и извештај комисије),

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 284 од 15. јула 2017. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Економска теорија и политика за пријављене кандидате потпуковника др Радана Костића. (извештај кандидата и извештај комисије) и војног службеника др Милене Кенежевић (извештај кандидата и извештај комисије),

Поводом конкурса Војне академије за избор лица у звања наставника Универзитета одбране, расписаном у листу Одбрана, број 290 од 15. октобра 2017. године, а сагласно члану 117. став 1. Статута Универзитета одбране у Београду („Службени војни лист“, број 24/11), стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор и поновни избор лица у звање наставника Универзитета одбртане, и то:
-    за поновни избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Војно ваздухопловство, за пријављеног кандидата пуковника доц. др Славишу Влачића (извештај кандидата и извештај комисије) и
-    за избор једног лица у звање доцента за ужу научну област Водни саобраћај, за пријављеног кандидата капетана фрегате др Светислава Шошкића (извештај комисије).

Свим заинтересованим лицима се омогућава увид у конкурсну документацију сваког радног дана у времену од 13,30 до 14,30 сати у канцелатији бр. 142 Деканата Војне академије.

УВИД ЈАВНОСТИ ПОЧИЊЕ 25. 12. 2017. ГОДИНЕ И ТРАЈЕ ДО 23. 01. 2018. ГОДИНЕ

Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна