07. 03. 2018.
Избор у звања сарадника у Војној академији

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) стављају се на увид јавности Извештаји комисија за избор лица у звање наставника вештина, наставника страног језика, наставника физичког васпитања и спорта и сарадника на Војној академији по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије дана 08. 11. 2017. године, и то:

-      за избор једног лица у звање наставника страног језика за ужу научну област Немачки језик, за пријављену кандидаткињу Соњу Милојевић, извештај

-       за избор девет лица у звање наставника физичког васпитања и спорта за ужу научну област Физичко васпитање, за пријављене кандидате војног службеника Ксенију Бубњевић, војног службеника Сашу Вајића, војног службеника Стеву Радоша, војног службеника Стевана Грујића, војног службеника Стевана Петковића, војног службеника Младена Ћорића, војног службеника Милета Ранђеловића, војног службеника Ђорђа Козоморе и војног службеника Бориса Главача, извештај

-     за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Географија, за пријављеног кандидата мајора Дарка Лукића, извештај

-    за избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Одржавање, за пријављеног кандидата капетана Александра Стевића, дипл. инж. извештај и

-       за избор једног лица у звање наставника практичне наставе за ужу научну област Математика, за пријављеног кандидата Јурија-Архимеда Курепе. извештај

Сагласно члану 119. Статута Војне академије („Службени војни лист“, број 17/2012) ставља се на увид јавности Извештај комисије за избор два лица у звање сарадника у настави на Војној академији за ужу научну област Моторна возила и мотори, за пријављене кандидате потпоручника Лазара Стојнића, дипл. инж. и потпоручника Момира Дракулића, дипл. инж., а по конкурсу објављеном на Интернет страници Војне академије дана 13. 12. 2017. године. извештај

Омогућава се увид у конкурсну документавију пријављених кандидата, свим заинтересованим лицима, сваког радног дана у канцеларијама референата Већа образовно-научног поља у времену од 10,00 до 12,00 сати.

Увид јавности траје од 07. 03.  до 21. 03. 2018. године.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА - Павла Јуришића Штурма 33, 11000 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190; Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
copyright © Војна академија Београд / сва права задржана
дозволу за употребу материјала објављених на сајту тражите преко е-адресе: office@va.mod.gov.rs