latinica | english
HorSeparator

Насловна /

02. 04. 2018.   16:30:05

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА У ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА


УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ

ВОЈНА АКАДЕМИЈАРасписује

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ЛИЦА У ЗВАЊА НАСТАВНИКА ВЕШТИНА И САРАДНИКА У  ПОЉУ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ И ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

 

А) ПОЉЕ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА

Избор у звање наставника вештина, и то:

-    избор четири лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Оператика,

-    избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Тактика јединица ваздухопловства и противваздухопловне одбране са наоружањем и опремом и

-    избор једног лица у звање професора војних вештина за ужу научну област Менаџмент у одбрани.

Б) ПОЉЕ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА

Избор у звање сарадника, и то:

-    избор једног лица у звање асистента за ужу научну област Софтверско инжењерство и

-    избор три лица у звање сарадника у настави за ужу научну област Системи наоружања.

 

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1.       да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије.

2.     да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

за избор у звање професора војних вештина

1.      да је завршио Генералштабно усавршавање са просечном оценом најмање осам (8,00) или стечено научно звање доктора наука,

2.      да поседује позитивну оцену наставног рада, осим ако се бира први пут у наставничко звање када је довољно да кандидат поседује склоност и способност за наставни рад,

3.      да има последње две службене оцене најмање врло добар,

4.      да је успешно обављао командне или штабне дужности и

5.      да је аутор три стручнa рада са позитивном рецензијом.

за избор у звање асистента

1.      да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,

2.      да је предходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и

3.      да показује смисао и способност за наставни рад.

 

за избор у звање сарадника у настави

1.      да је кандидат студент мастер академских студија или специјалистичких студија,

2.      да је студије првог степена завршио са просечном оценом најмање 8,00 и

3.      да показује смисао и способност за наставни рад.
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:

1.      доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса,

2.      биографске податке,

3.      библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и

4.      сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду).

 

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор звање наставника вештина и радника, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком „конкурс за избор у звања наставника вештина и сарадника “. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту) и телефон, ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.

Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати који буду изабрани у звања наставника вештина и сарадника, неће бити постављани на формацијска места у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-065; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: kancelarija@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна