ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

03. 04. 2018.   15:51:01

Javni konkurs za izbor u zvanje saradnika u obrazovno-naučnom polju društveno-humanističkih i tehničko-tehnoloških nauka


Univerzitet odbrane u Beogradu
Vojna akademija

RASPISUJE

Javni konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika u obrazovno-naučnom polju
društveno-humanističkih i tehničkotehnoloških nauka, i to:

A) POLjE DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA

1.    izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Operatika u zvanje docenta,
2.    izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Menadžment u odbrani u zvanje
docenta,
3.    izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Finansije i računovodstvo u zvanje
docenta,
4.    izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika u
zvanje docenta i
5.    ponovni izbor tri nastavnika za užu naučnu oblast Ekonomska teorija i politika
u zvanje docenta.


B) POLjE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NAUKA

1.    izbor jednog nastavnnka za užu naučnu oblast Inženjerstvo ubojnih sredstava u
zvanje vanrednog profesora,
2.    izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja u zvanje
dodenta,
3.    izbor dva nastavnika za užu naučnu oblast Opasne materije u zvanje docenta i
4.    ponovni izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Elektrotehnika i
elektronika u zvanje docenta.


OPŠTI USLOVI KONKURSA


1.    da kandidat poseduje naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se bira,
2.    da kandidat nije pravosnažno osuđivan za krivično delo protiv polne slobode,
falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili irimanja
mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi i
3.    da je kandidat profesionalno vojno lice na rednom broju Al, A2, A3, A4, A5 i B4,
vojni službenik na rednom broju B1, profesionalno vojno lice ili vojni
službenik na rednom broju B2 i BZ.


POSEBNI USLOVI KONKURSA


1.    da ispunjava uslove za izbor i ponovni izbor u zvanje docenta i vanrednog
profesora iz člana 16. i člana 17. Pravilnika o sticanju zvanja nastavnika na
Univerzitetu odbrane („Službeni vojni list“ broj 21/16).
2.    Kandidati za izbor u zvanje docenta pristupno predavanje će održati pred
komisijom za pristupna predavanja dana 24. 04. 2018. godine. Pristupno predavanje
traje iajduže 20 minuta. Temu bira kandidat, s tim da ona mora da bude iz uže
naučne oblasti za koju konkuriše za izbor u zvan>e docenta.
DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU HA KONKURS
Uz prijavu na konkurs kandidati prilažu:
1.    Dokumentaciju prema Uputstvu za pripremu konkursne dokumentacije i izradu
izveštaja za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (Odluka Senata broj 7/56
od 20. oktobra 2016. godine) koje je objavljeno na internet stranici Univeriteta
(Vojne akademije),
2.    Popunjen odgovarajući Obrazac Izveštaja komisije o prijavljenim kandidatima
za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika (CD),
3.    Uverenje naddežnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično
delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje
visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj
ustanovi,
4.    Saglasnost pretpostavljene komande za angažovanje u nastavnom procesu u okviru
studijskih programa Vojne akademije.
Pravilnik o načinu, postupku i bližim uslovima sticanja zvanja nastavnika i Uputstvo
za pripremu konkursne dokumentacije i izradu izveštaja komisije za izbor u zvanje
nastavnika nalazi se na internet stranici Vojne akademije.

NAČIN KONKURISANjA

Prijave na konkurs za izbor i ponovni izbor u zvanje nastavnika podnose se na adresu
Vojne akademije: Generala Pavla Jurišića Šturma 33, Beograd, sa naznakom „konkurs za
izbor u zvanje nastavnika“.
U prijavi obavezno navesti adresu i telefon, užu naučnu oblast i zvanje za koje se
prijava podnosi.

Nepotpune i neblagovremeno podnete prijave neće biti razmatrane.
Konkursna dokumentacija se neće vraćati kandidatu.
Konkurs je otvoren 30 dana, računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja.

VAŽNA NAPOMENA

Kandidati koji budu izabrani u zvanja nastavnika neće biti iostavljani na formacijska
mesta nastavnika u Vojnoj akademiji, već će prava i obaveze nastavnika ostvarivati sa
formacijskog mesta na kom su već postavljeni, a u skladu sa članom 88. Zakona o visokom
obrazovanju („Sl. glasnik PC”, br. 88/2017).


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna