ћирилица | english
HorSeparator

Naslovna /

05. 04. 2018.   10:18:06

IZBOR U ZVANjA SARADNIKA U VOJNOJ AKADEMIJI

Saglasno članu 119. Statuta Vojne akademije („Službeni vojni list“, broj 17/2012) stavljaju se na uvid javnosti Izveštaji komisija za izbor lica u zvanje nastavnika veština, nastavnika stranog jezika i nastavnika fizičkog vaspitanja i sporta na Vojnoj akademiji po konkursu objavljenom na Internet stranici Vojne akademije dana 08. .2017. godine, i to:

-    za izbor jednog lica u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Italijanski jezik, za prijavljenu kandidatkinju Vesnu Petrović, izveštaj
-    za izbor jednog lica u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Ruski jezik, za prijavljenog kandidata Miloša Makevića, izveštaj
-    za izbor devet lica u zvanje nastavnika stranog jezika za užu naučnu oblast Engleski jezik, za prijavljene kandidatkinje vojnog službenika Tamaru Vukomanović, vojnog službenika Natašu Glišić, vojnog službenika Danu Zelenović, vojnog službenika Maju Šimrak-Grbić, vojnog službenika Valentinu Mikluc, vojnog službenika Mirjanu Vučić, vojnog službenika Branku Dimitrov, vojnog službenika Valentinu Rapajić i vojnog službenika Zoricu Trbulin, izveštaj
-    za izbor jednog lica u zvanje nastavnika praktične nastave za užu naučnu oblast Taktika rečnih jedinica sa naoružanjem i opremom rečnih jedinica za prijavljenog kandidata kapetana korvete Milana Kresojevića izveštaj i
-    za izbor dva lica u zvanje nastavnika fizičkog vaspitanja i sporta za užu naučnu oblast Fizičko vaspitanje za prijavljene kandidate vojnog službenika vojnog službenika Đorđa Kozomore i vojnog službenika Predraga Lekanića. izveštaj

Saglasno članu 119. Statuta Vojne akademije („Službeni vojni list“, broj 17/2012) stavlja se na uvid javnosti Izveštaj komisije za izbor jednog lica u zvanje saradnika u nastavi za užu naučnu oblast Sistemi naoružanja, za prijavljenog kandidata potporučnika Nikolu zelenovića, dipl. inž., a po konkursu objavljenom na Internet stranici Vojne akademije dana 13. 12. 2017. godine.

Omogućava se uvid u konkursnu dokumentaciju prijavljenih nakdidata, svim zainteresovanim licima, svakog radnog dana u kancelarijama referenata Veća obrazovno-naučnog polja u vremenu od 10,00 do 12,00 sati.

Uvid javnosti traje od 05. 04.  do 19. 04. 2018. godine.


Arhiva vesti   2011 2010 2009 2008
Center Separator
Center Separator
Pretraživanje
po datumu  /  po nazivu
VOJNA AKADEMIJA
Generala Pavla Jurišića Šturma 33, 11040 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190
E-pošta: office@va.mod.gov.rs
Naslovna Pošalji prijatelju Mapa sajta Štampaj Naslovna Naslovna