latinica | english
HorSeparator

Насловна /

07. 05. 2018.   10:13:36

ИЗБОР У ЗВАЊE AСИСТЕНТА У ВОЈНОЈ АКАДЕМИЈИ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ
ВОЈНА АКАДЕМИЈА

Расписује

Интерни конкурс за избор лица у пољу друштвено-хуманистичких наука, и то за избор  једног лица у звање асистента за ужу научну област Менаџмент у одбрани.

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1)    да је кандидат официр Војске Србије запослен у Министарству одбране или Војсци Србије.
2)    да је кандидатов досадашњи наставни рад позитивно оцењен, осим ако се бира по први пут, када је довољно да поседује склоност и способност за наставни рад.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА
1.    да је кандидат студент докторских студија односно да је магистар наука коме је прихваћена тема докторске дисертације,
2.    да је предходне нивое студија завршио са просечном оценом најмање 8,00 и
3.    да показује смисао и способност за наставни рад.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
1.    доказе о испуњавању општих и посебних услова конкурса,
2.    биографске податке,
3.    библиографију објављених радова и CD са електронским верзијама објављених радова (скениране насловне стране часописа, књиге, зборника и сл., садржај, странице са значајним подацима као што су: подаци о издавачу, подаци о рецензентима, подаци о уређивачком одбору, подаци о програмском одбору и сл., зависно од тога где је рад објављен и текст рада) и
4.    сагласност претпостављене команде за ангажовање у наставном процесу на Војној академији (само за кандидате ван Војне академије односно Универзитета одбране у Београду).

НАЧИН КОНКУРИСАЊА

Пријаве на конкурс за избор звање сарадника на Војној академији, подносе се на адресу ВП 2977, Београд са назнаком „конкурс за избор у звања сарадника”. У пријави обавезно навести адресу (војну пошту) и телефон, ужу научну област за коју се пријава односи.

Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Конкурсна документација се неће враћати.
Конкурс је отворен 30 дана, рачунајући од првог наредног дана од дана објављивања на интернет страници Војне академије.

ВАЖНА НАПОМЕНА

Кандидати који буду изабрани у звања сарадника, неће бити постављани на формацијска места у Војној академији, већ ће права и обавезе сарадника остваривати са формацијског места на ком су већ постављени, а у складу са чланом 88. Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017).

 

Архива вести   2011 2010 2009  2008
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна