16. 06. 2018.
KONAČNA RANG LISTA LICA IZ GRAĐANSTVA KOJI SE PRIMAJU NA ŠKOLOVANjE U 143. klasu VOJNE AKADEMIJE

Na osnovu rezultata realizovane selekcije kandidata iz građanstva za OAS na Vojnoj akademiji u školskoj 2018/19. godini,  Komisija Vojne akademije je utvrdila konačnu rang listu kandidata iz građanstva koji se primaju na školovanje u 143. klasi Vojne akademije u školskoj 2018/2019. godini.

Konačnu rang listu možete preuzeti OVDE

ČESTITAMO IZABRANIM KANDIDATIMA!

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-247, 011/3603-331; Faks: 011/3005-190; E-pošta: office@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: office@va.mod.gov.rs