latinica | english
HorSeparator

Насловна /

06. 09. 2018.   08:22:37

Конкурс за пријем кандидата из грађанства у другом уписном року у Војну академију - јавне финансије

МИНИСТАРСТВО  ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

р  а  с  п  и  с  у  ј  е

К О Н К У Р С

за пријем кандидата из грађанства у другом уписном року у Војну академију Универзитета одбране у Београду

 

У школској 2018/2019. години на студијски програм Јавне финансије примиће се кандидати из грађанства за 20 студената Војне академије без накнаде трошкова школовања.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА:

На конкурс се могу јавити лица која испуњавају следеће опште и посебне услове конкурса:

ОПШТИ УСЛОВИ

-        да су држављани Републике Србије.

-        да се против њих не води кривични поступак или поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора или им није изрицана заводска мера.

-        да не постоји безбедносни ризик да кандидат буде примљен на школовање (утврђује надлежна целина Министарства одбране, а образац безбедносне провере преузима се на интернет страници Војне академије ОВДЕ и

-        да су завршили четворогодишњу средњу школу

 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

Лица која се могу уписати и школовати на акредитованом студијском програму основних академских студија Јавне финансије Војне академије Универзитета одбране у Београду без накнаде трошкова школовања су лица према следећем приоритету:

1. деца погинулих припадника оружаних снага Републике Србије или ратних војних инвалида

2. деца припадника Министарства одбране и Војске Србије чија су породична примања нижа од републичког просека

3. деца осталих припадника Министарства одбране и Војске Србије

Кандидати који испуњавају опште и посебне услове конкурса полажу пријемни испит и подлежу безбедносној провери.

НАЧИН КОНКУРИСАЊА И ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

Кандидати пријаве подносе препорученом поштом Војној академији, на адресу Улица генерала Павла Јуришића Штурма број 33, Београд или лично у канцеларији општих послова Војне академије (током трајања конкурса).

Образац пријаве за упис преузима се на интернет страници Војне академије ОВДЕ

Уз пријаву прилажу:

-        уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци);

-        извод из матичне књиге рођених;

-        потврде надлежног органа да се против њих не води кривични  поступак  или поступак  због кривичног дела за које се гони по службеној дужности, односно да нису осуђивани за таква дела казном затвора у трајању дужем од шест месеци или казном малолетничког затвора, односно да им није изрицана заводска мера;

-        оверене фотокопије сведочанства свих разреда и дипломе средње школе;

-        лекарско уверење да је кандидат способан за студије (добија се у сваком Дому здравља или Студентској поликлиници, Крунска 57, Београд)

-        попуњен и потписан образац безбедносне провере

-        доказ надлежног државног органа о испуњењу посебних услова конкурса и

-        пријава за упис (доступна на интернет страници Војне академије).

 

Приликом доласка на полагање пријемног у Војну академију, кандидат мора са собом да има документ за личну идентификацију (лична карта, возачка дозвола или пасош).

Полагање пријемног испита биће одржано 20. септембра 2018. године у времену од 10,00 до 12,00 часова у Војној академији.

Упис примљених кандидата обавиће се 25. и 26. септембра у времену од 10,00 до 14,00 часова у просторијама студентске службе Војне академије. Приликом уписа кандидати достављају:

-     оригинале докумената (сведочанства, диплому, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству),

-        два обрасца ШВ-20,

-        2 фотографије формата 4,5 x 3,5 и

 

МЕРИЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА:

Кандидати који конкуришу за упис у прву годину студија полажу пријемни испит из математике.

Редослед кандидата за упис утврђује се према критеријумима и приоритетима прописаним посебним условима конкурса и на основу општег успеха постигнутог у средњој школи и резултата постигнутог на пријемном испиту.

Под општим успехом у средњој школи подразумева се збир просечних оцена из свих разреда помножен са 2 (два). По овом основу кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова.

Кандидати који су као ученици III или IV разреда средње школе освојили једно од прва три места из математике на републичком такмичењу које организује

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, не полажу пријемни испит из математике, а пријемни испит из тог предмета вреднује се максималним  бројем бодова. Ово се не односи на награде освојене на републичкој смотри научног и уметничког стваралаштва талената. Кандидати прилажу оверену фотокопију дипломе о освојеним наградама и њиховом рангу са републичког такмичења.

Утврђивање редоследа и ранга пријављених кандидата врши се на основу критеријума посебних услова конкурса и следећих приоритета:

1. деца погинулих припадника оружаних снага Републике Србије или ратних војних инвалида

2. деца припадника Министарства одбране и Војске Србије чија су породична примања нижа од републичког просека

3. деца осталих припадника Министарства одбране и Војске Србије

Кандидати  ће бити рангирани  на основу укупно оствареног броја бодова у оквиру категорије лица којој припадају,  у случају истог броја бодова предност ће имати кандидат са више освојених бодова на провери знања из математике. 

Мерила за утврђивање броја бодова и редоследа кандидата:

-       успех  из средње школе  максималан број бодова је 40 и

-       провера знања из математике, максималан број бодова је 60.

-       критеријум и приоритет посебних услова конкурса. 

 

Пријемом пријаве за студије врши се и безбедносна провера кандидата.

 

НАЧИН И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЖАЛБЕ НА УТВРЂЕНИ РЕДОСЛЕД

Након завршеног пријемног испита и објављених резултата на интернет страници Војне академије и интернет страници Универзитета одбране у Београду, кандидати могу уложити приговор начелнику Војне академије у року од  два  дана од дана објављивања. Начелник Војне академије у року од три дана од пријема одлучује по приговору.

Након одлучивања по приговору, комисија утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата  са укупним  бројем  бодова стеченим по свим критеријумима.

Коначна ранг листа објављује се на интернет страници Универзитета одбране у Београду.

Конкурс  је  отворен  oд  24. августа до 19. септембра 2018. године.

Остала обавештења у вези са конкурсом могу се добити у:           

Одсеку за питања кадета и слушалаца Војне академије  на  телефон: 011/3603-341, или преко електронске поште: upis@va.mod.gov.rs; stud.sluzba@va.mod.gov.rs .

 


Архива вести   2011 2010 2009  2008
Претраживање
по датуму  /  по називу
ВОЈНА АКАДЕМИЈА
Генерала Павла Јуришића Штурма 33, 11040 Београд
Тел: 011/3603-247, 011/3603-331; Факс: 011/3005-190
Е-пошта: office@va.mod.gov.rs
Насловна Пошаљи пријатељу Мапа сајта Штампај Насловна Насловна