Poseta delegacije Vazdušno-desantnih snaga Ruske Federacije Vojnoj akademiji

Dana 27.11.2018. godine Vojnu akademiju posetila je delegacija Vazdušno-desantnih snaga Ruske federacija koju je predvodio pukovnik Andrej Stasev.

Delegaciju Ruske federacije primio je vd dekana Vojne akakdemije pukovnik vanredni profesor dr Dragan Trifković.


U toku razgovora predstavljen je vojno-obrazovni sistem Vojne akademije na osnovnim studijama i svim oblicima usavršavanja.

U sklopu posete Vojne akademije, delegacija Ruske Federacije posetila je pištoljsku streljanu, Sportski centar i kabinet naoružanja i vojne opreme, kao i druge kapacitete Vojne akademije.

 

VOJNA AKADEMIJA - Pavla Jurišića Šturma 33, 11000 Beograd
Tel: 011/3603-065; Faks: 011/3005-190; E-pošta: kancelarija@va.mod.gov.rs
copyright © Vojna akademija Beograd / sva prava zadržana
dozvolu za upotrebu materijala objavljenih na sajtu tražite preko e-adrese: kancelarija@va.mod.gov.rs